Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2022 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Onze conclusies

De ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en voor Klimaat en Energie (KE) nemen veel maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. De minister voor KE geeft bijvoorbeeld subsidies aan burgers en bedrijven om over te stappen naar schone energie. Energiebesparing draagt ook bij aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Het is zaak dat de ministers voor betere informatie over energiebesparingen zorgen. Ook zijn vakmensen hard nodig voor de energietransitie. Hiervoor is het nodig dat de ministers beter nadenken over maatregelen om vakmensen naar de energiesector te krijgen. De minister betaalde in 2022 ook € 3,5 miljard aan subsidies als tegemoetkoming aan burgers en bedrijven voor de oplopende energierekening door de stijging van de energieprijzen na het begin van de oorlog in Oekraïne. De minister van EZK was daarnaast in 2022 nog druk bezig met aanvragen die bedrijven voor coronasteun konden doen en met controleren of bedrijven recht hadden op geld dat ze eerder hadden ontvangen.

Zorgen over energiemaatregelen

Steeds meer burgers en bedrijven gaan van gas over op elektriciteit. Door een tekort aan capaciteit kunnen netbeheerders niet iedereen meteen op het elektriciteitsnet aansluiten. Daarom schreven we vorig jaar dat het belangrijk is dat de minister samen met de Tweede Kamer duidelijk maakt wie er het eerst toegang tot het elektriciteitsnet moet krijgen. Ook de brancheorganisatie Netbeheer Nederland en de Autoriteit Consument & Markt hebben daar inmiddels op aangedrongen.

De landen van de Europese Unie hebben met elkaar afgesproken de komende jaren veel energie te besparen. Minder energie gebruiken is goed voor het klimaat, en helpt ook om het tekort aan capaciteit op het net te verkleinen. Maar gaat Nederland de afgesproken besparingen halen? Er is nu nog te weinig informatie om dat vast te kunnen stellen. Met de informatie die er wel is, kan de minister niet goed zien of hij bijvoorbeeld extra besparingsmaatregelen moet nemen.

Een ander probleem is dat er te weinig vakmensen en IT-ers zijn die elektrische apparaten kunnen installeren of kabels kunnen leggen. Een subsidie om mensen om te scholen naar een baan in de techniek was wederom geen succes. Werkgevers maakten er bijna geen gebruik van. Wij vinden dat de minister van tevoren beter moet nadenken over zulke maatregelen.

Financieel oordeel bij het Jaarverslag 2022 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

EZK Financieel oordeel

Onvolkomenheden bij Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

EZK Onvolkomenheden

Verder in het rapport

• Hoofdstuk 2 Feiten en cijfers
• Hoofdstuk 3 Financiële informatie
• Hoofdstuk 4 Bedrijfsvoering
• Hoofdstuk 5 Beleidsresultaten
• Hoofdstuk 6 Reactie minister en nawoord Algemene Rekenkamer

Bijlagen