Fondsen van het Rijk

Een fonds is een budget dat meerjarig voor een bepaald doel kan worden ingezet. Daarmee verschilt een fonds van de reguliere wijze waarop de rijksoverheid haar uitgaven financiert.

Fondsen worden door de rijksoverheid op verschillende manieren ingezet om verschillende redenen. Dat kan binnen de Rijksbegroting (zoals het Mobiliteitsfonds) of daarbuiten (bijvoorbeeld Invest NL). Sommige van deze fondsen hebben een revolverend karakter; uitgeleend of geïnvesteerd geld vloeit vanwege rendementen op termijn weer terug in het fonds om weer uitgegeven te worden.

De Algemene Rekenkamer onderzoekt risico’s bij het instrument fondsen en rapporteert daarover aan het parlement en betrokken bewindspersonen. Publicaties hierover treft u hier aan.