Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Een toegankelijke website is voor iedereen beter te gebruiken. Daarom gelden er toegankelijkheidseisen voor websites van de overheid. De Algemene Rekenkamer streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken.

Toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring geldt voor alle pagina's op de websites www.rekenkamer.nl en english.rekenkamer.nl.

Deze verklaring is gebaseerd op de testresultaten van een onafhankelijk onderzoek.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • We maken gebruik van een gemeenschappelijke infrastructuur (Platform Rijksoverheid Online) die aan functioneel-technische toegankelijkheidseisen voldoet. Eventuele toekomstige verbeteringen worden beschikbaar gesteld voor alle gebruikers van dit platform.
  • Toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van het redactionele proces. Binnen de organisatie besteden we veel aandacht aan toegankelijk publiceren. We maken en publiceren toegankelijke documenten; indien nodig bieden we een alternatieve publicatievorm.
  • We laten de website periodiek onderzoeken door een onafhankelijke deskundige. Gevonden knelpunten lossen we op. 

Onderdelen waarop de website niet voldoet

  • Sommige video’s zijn niet meteen toegankelijk. De ondertiteling volgt dan een paar dagen later.
  • Documenten van derde partijen zijn in enkele gevallen niet toegankelijk. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de derden. Wij wijzen hen hier wel op.
  • Een deel van de pdf’s die voor 23 september 2018 zijn gepubliceerd zijn niet helemaal toegankelijk. Treft u zo’n document aan, neem dan contact met ons op. Wij bieden dan een alternatief

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op.