We vinden het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot onze informatie. We streven er naar om aan alle toegankelijkheidseisen voor (overheid)websites te voldoen. 

Documenten lezen

Veel documenten op deze website zijn opgemaakt in pdf-formaat. Om een pdf-document te kunnen lezen hebt u het programma Acrobat Reader nodig. U kunt Acrobat Reader gratis downloaden

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Neem dat contact met ons op. Dan kijken we wat we voor u kunnen doen.

Copyright

Het op deze site gepubliceerde materiaal is eigendom van de Algemene Rekenkamer. Al het materiaal mag u zonder toestemming vooraf en zonder vergoeding gebruiken en reproduceren. Wij vragen u om bij het gebruik van informatie op deze website de Algemene Rekenkamer als bron te vermelden. 
De Algemene Rekenkamer doet haar uiterste best om de voorwaarden voor het gebruik van beeldmateriaal van derden schriftelijk overeen te komen met alle rechthebbenden. Mocht het zo zijn dat u als rechthebbende(n) alsnog niet benaderd bent, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de Algemene Rekenkamer.