Home

De Algemene Rekenkamer controleert de inkomsten en uitgaven van de rijksoverheid en rapporteert hierover aan het parlement in het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek. Ook doen wij onderzoek naar de kosten en effecten van overheidsbeleid. Op deze website vindt u de resultaten van onze onderzoeken. 

Over de Algemene Rekenkamer

Verantwoordingsonderzoek 2022

Nieuws

Meer nieuws