Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer onderzoekt of de rijksoverheid publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft. Onze wettelijke taak is het controleren van de inkomsten en uitgaven van het Rijk en hierover rapporteren wij één keer per jaar aan het parlement op Verantwoordingsdag (derde woensdag in mei). Op basis van ons oordeel kan het parlement besluiten of hij decharge verleent aan het kabinet. Daarnaast rapporteren we afzonderlijke onderzoeken aan het parlement zodat Kamerleden kunnen bepalen of het beleid van een minister doeltreffend is.

Er zijn tientallen onderwerpen waar we onderzoek naar doen. Van subsidies voor elektrisch rijden en de kosten van windenergie op zee tot de voorbereiding op de gevolgen van Brexit en de deelname aan de VN-missie in Mali.