Positie en bevoegdheden

De Algemene Rekenkamer is een Hoog College van Staat. We zijn een onafhankelijk instituut en dus geen onderdeel van de regering of het parlement. Wij hebben wettelijke bevoegdheden om ons werk te doen.

We zijn een onafhankelijk instituut

Dit betekent dat we zelf bepalen wat we onderzoeken. Soms krijgen we verzoeken van Kamerleden, ministers en staatssecretarissen om onderzoek te doen. In de praktijk honoreren we verzoeken van Kamerleden of bewindspersonen vaak als onze bevoegdheden een toegevoegde waarde hebben. Signalen en reacties uit de samenleving, van mensen, bedrijven of organisaties behandelen we zorgvuldig. We kunnen bijvoorbeeld besluiten om ze te betrekken bij lopende onderzoeken.

Recht op vertrouwelijke informatie

De rijksoverheid moet zich goed verantwoorden over de inkomsten, uitgaven en het inzetten van wettelijke bevoegdheden. Om dat te controleren hebben wij unieke en speciale bevoegdheden, die in de Comptabiliteitswet zijn vastgelegd. Wij mogen bij alle ministeries en andere overheidsorganisaties die onder het Rijk vallen onderzoek doen. Ook kunnen wij onderzoek doen bij organisaties die niet tot het Rijk behoren, maar wel een publieke taak uitvoeren. Bijvoorbeeld bij de nationale politie of bij ProRail. Alle relevante informatie die we nodig hebben om deze taak te vervullen, mogen we inzien. Dus ook vertrouwelijke informatie.

Voorbeelden van zulke informatie zijn gegevens over de inkomsten en uitgaven van ministeries en financiƫle informatie van instellingen op afstand van het Rijk. Gegevens over de inkomsten en uitgaven van gemeenten en provincies mogen we niet inzien, ook niet als zij rijksgeld uitgeven. We kunnen deze overheden wel vragen om mee te werken aan ons onderzoek.

Geen politiek oordeel

Wij spreken ons oordeel uit over beleid van de regering. We vellen geen politiek oordeel. De Algemene Rekenkamer kan oordelen dat een wet niet werkt zoals deze was bedoeld en aanbevelingen doen hoe het beter kan.

Positie Algemene Rekenkamer: Hoog College van Staat

Hoge Colleges van Staat zijn onderdeel van de democratische rechtsstaat. Andere Hoge Colleges van Staat zijn onder meer:

  • de Eerste Kamer;
  • de Tweede Kamer;
  • de Raad van State;
  • de Nationale ombudsman.

De taken, bevoegdheden en rechtspositie van de Algemene Rekenkamer zijn vastgelegd in de Grondwet en in de Comptabiliteitswet 2016.