Klachtenregeling Algemene Rekenkamer

Heeft u een klacht over het optreden van de Algemene Rekenkamer? Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling.

Vanuit de gedachte om jegens elke gecontroleerde en overige direct betrokkenen zo zorgvuldig mogelijk op te treden heeft de Algemene Rekenkamer een vrijwillige klachtenregeling opgesteld. De Algemene Rekenkamer, overwegende dat het wenselijk is dat er een regeling is die een behoorlijke behandeling van klachten waarborgt, gelet op hoofdstuk 9 van de Algemene Wet Bestuursrecht, heeft besloten de volgende Klachtenregeling vast te stellen: