Werken bij de Algemene Rekenkamer

Of je nu financieel-econoom bent, dataspecialist of sociaal wetenschapper, secretaresse of beleidsmedewerker, bij de Algemene Rekenkamer ben je altijd direct betrokken bij actuele maatschappelijke onderwerpen.

De Algemene Rekenkamer hecht veel waarde aan een diverse samenstelling van de organisatie, in de zin dat er spreiding is van maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergronden, deskundigheid en disciplines. Ieder persoon heeft unieke talenten, inzichten en competenties die bijdragen aan de kwaliteit en het draagvlak van ons werk. Door die verschillende perspectieven dragen wij samen bij aan het verbeteren van het functioneren en presteren van de rijksoverheid en de daarmee verbonden organen. We streven er daarom naar een organisatie te zijn waar iedereen zichzelf kan zijn en de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen.

Christiaan Luteijn – Senior onderzoeker: Ik ben onderzoeker bij de Algemene Rekenkamer. Wat ik heel leuk vind is dat je echt een kijkje achter de schermen krijgt bij de overheid. 

Aard-Jan Seppenwoolde – Senior onderzoeker: Het werk vind ik zo leuk omdat je echt met relevante maatschappelijke thema's bezig bent. 

Kübra Özisik – Onderzoeker: Je zit natuurlijk op een hele unieke positie. Aan de ene kant ben je onderzoekend bezig, en je hebt ook hart voor de publieke zaak. En alles kan je in één functie kwijt. Ja, wat wil je nog meer? 

Ina Hopman – Senior adviseur internationale aangelegenheden: Bij de Rekenkamer doe ik internationaal werk omdat wij als Rekenkamer het enige instituut zijn in ons land. Om contact te hebben met andere mensen die hetzelfde werk doen, moeten we naar het buitenland. We hebben bijvoorbeeld een samenwerkingsverband over data analytics. Waar wij ook dingen van andere rekenkamers leren.

Christiaan: Ik wilde bij de Rekenkamer gaan werken, in de eerste plaats omdat ik vind dat Nederlanders gewoon recht hebben om te weten wat er met hun belastinggeld gebeurt. 

Aard-Jan: Wij als Algemene Rekenkamer hebben ook unieke bevoegdheden. Dat wij alle gegevens mogen inzien die wij nodig achten voor ons onderzoek. 

Christiaan: Een belangrijke eigenschap is denk ik een kritische houding. Je moet jezelf altijd afvragen: klopt dit wel? Hoe zit dit? En niet alles voor waar aannemen wat je verteld wordt.

Kübra: Het is goed als je een denker bent, je moet doordacht zijn, weloverwogen maar ook toekomstgericht kunnen denken, dus doelgericht zijn. 

Aard-Jan: Je wilt graag weten hoe het zit. En, voor de rest moet je natuurlijk leuk kunnen samenwerken, want onderzoeken doe je nooit alleen, altijd in een team. 

Ina: Er zijn ook diverse functies hier. Het is niet zo dat je alleen maar onderzoek hoeft te doen. Je kan bijvoorbeeld bij communicatie werken, of bij bestuur. 

Kübra: Heb je lef, wil je je ontwikkelen en wil je bijdragen aan het beter functioneren en presteren van de Rijksoverheid? Kom dan vooral bij de Rekenkamer werken. En dan, wie weet, werken wij samen aan een onderzoek...

Zinnig, zuinig en zorgvuldig

We onderzoeken of de rijksoverheid netjes en volgens afspraken met het haar toevertrouwde geld omgaat; of de rijksoverheid het geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft en of burgers waar voor hun geld krijgen. Lees verder over onze missie en strategie...

Kwaliteit, wendbaar en zakelijk

We doen ons werk in een sterk veranderende samenleving. Daarbij maken we gerichte keuzes: we zetten sterk in op kwaliteit, wendbaarheid en zakelijkheid.

Over de Algemene Rekenkamer

De organisatie van de Algemene Rekenkamer bestaat uit het college en de ambtelijke organisatie. Het college van de Algemene Rekenkamer bestaat uit Pieter Duisenberg (president), Ewout Irrgang, en Barbara Joziasse. De ambtelijke organisatie bestaat uit ongeveer 250 medewerkers. Lees meer over de organisatie, het doel, de taken en de positie van de Algemene Rekenkamer in de Factsheet: De Algemene Rekenkamer.

Internationaal

Als je bij de Algemene Rekenkamer werkt kun je ook gevraagd worden om deel te nemen aan een van onze internationale samenwerkingsprojecten. Lees meer over onze internationale activiteiten…

Ons gebouw

We zijn gehuisvest aan het Lange Voorhout in Den Haag, een locatie met een lange historie. De eerste koopakte van een woonhuis aan het Lange Voorhout 8 stamt uit 1394. Aan de voorgevel op het Lange Voorhout is bij de nieuwbouw (1990) niets veranderd. Het eeuwenoude stadsbeeld is intact gebleven. Lees verder over ons gebouw...

Stages

Ben je als student op zoek naar een stageplek bij de Algemene Rekenkamer? Wil je weten hoe het is om te werken in een organisatie die onafhankelijk onderzoek doet en een belangrijke rol speelt in het hart van onze parlementaire democratie? Lees meer over stage lopen bij ons...

Vacatures

Zie het overzicht met vacatures...