Verantwoordingsonderzoek 2017: Ministers melden te weinig wat resultaten zijn

Bij de achttiende verjaardag van Verantwoordingsdag, de derde woensdag in mei, stelt de Algemene Rekenkamer vast dat lang niet altijd duidelijk is of de burger waar krijgt voor zijn geld. Tegelijkertijd staat vast dat het Rijk wel goed presteert op het gebied van rechtmatigheid en dat de bedrijfsvoering, ondanks enkele soms ernstige tekortkomingen, ook steeds beter op orde is.

President van de Algemene Rekenkamer Arno Visser zei op 16 mei 2018, bij de aanbieding van de verantwoordingsstukken over 2017 aan de Tweede Kamer, dat de effecten van beleid vaak niet in beeld zijn. Ministers geven in hun jaarverslagen maar beperkt inzicht in de resultaten van het beleid, dat is afgesproken met het parlement. Hierdoor krijgen Kamerleden niet de informatie die zij nodig hebben om te kunnen beoordelen of belastinggeld goed besteed wordt voor burgers en bedrijven.

Alle rapporten....