Verantwoordingsonderzoek 2019

Verantwoordingsonderzoek 2019: Rechtmatige besteding publiek geld is serieuze zaak 

Het Rijk is in 2019 voor meer dan 1% onrechtmatig verplichtingen aangegaan met publiek geld. Eén van de oorzaken is de verwerving van een groot pakket aandelen in Air France – KLM. Dit is gebleken bij controle van de rijksrekening tijdens het verantwoordingsonderzoek over 2019 van de Algemene Rekenkamer. Daarmee is de tolerantiegrens overschreden, iets wat sinds 2008 niet meer was voorgekomen. De Algemene Rekenkamer zet hierom een kritische kanttekening bij de goedkeuring van de rijksrekening. Zij vindt dit een serieuze zaak, die de aandacht behoeft van beide Kamers der Staten-Generaal. “Het nakomen van gemaakte afspraken is geen vrijblijvende keuze, maar een voorwaarde voor een goed functionerende democratie. En die regels zijn niet alleen bedoeld voor de makkelijke momenten, maar ook voor crisistijd en crisismaatregelen.” Met de oproep: parlement, let op uw saeck, onderstreept de Algemene Rekenkamer dat dit tevens geldt als waarschuwing voor het lopende jaar, waarin heel veel publiek geld wordt ingezet voor noodmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis.

Alle rapporten....