Verantwoordingsonderzoek

Rijk niet klaar om volgende crises te weerstaan

Het verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de ontvangsten en uitgaven van de rijksoverheid in 2022 laat een dubbel beeld zien. Enerzijds is de rechtmatigheid van de uitgaven fors verbeterd. Anderzijds kampen 10 van de 12 ministeries met tekortkomingen in hun financieel beheer. De Algemene Rekenkamer vindt dat zorgelijk. Zij waarschuwt in haar verantwoordingsonderzoek 2022 dat het een signaal is dat de rijksoverheid onvoldoende bestand is tegen nieuwe crises.