Verantwoordingsonderzoek 2011

Over het onderzoek

Alle ministers geven het parlement jaarlijks een verantwoording over het belastinggeld dat zij ontvangen en uitgeven. Dit doen zij in hun jaarverslag. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer de jaarverslagen van de ministeries en doen we onderzoek naar de bedrijfsvoering van ministeries. Deze taken zijn in de wet vastgelegd.

Beeld: Jeroen Bouman