Rapport bij het Jaarverslag 2011 van het Ministerie van Algemene Zaken

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2011 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Algemene Zaken.

Rapport bij het Jaarverslag

De Algemene Rekenkamer heeft geen onvolkomenheden in de bedrijfsvoering van zowel het Ministerie van Algemene Zaken als het Kabinet van de Koningin en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten aangetroffen. De financiële informatie en de informatie over de saldibalans zijn op orde. Het jaarverslag van de Koning voldoet aan alle wettelijke eisen.

In het rapport bij het Jaarverslag van het Ministerie van Algemene Zaken (AZ) over 2011 merkt de Algemene Rekenkamer op dat de beveiliging van de informatiestromen op het departement grotendeels op orde is, maar op onderdelen verbetering behoeft.

CTIVD

Het Ministerie van AZ verzorgt de administratieve taken van de Commissie van Toezicht betreffende Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD), die vanwege haar onafhankelijke status een eigen begroting heeft. Voor zowel het Jaarverslag van AZ als dat van het CTIVD geldt dat de informatie deugt en geen onvolkomenheden in de bedrijfsvoering zijn opgemerkt.

Het Kabinet der Koningin valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Algemene Zaken. Deze dienst zorgt voor de ambtelijke ondersteuning van de Koningin bij de uitoefening van haar staatsrechtelijke taken en fungeert als schakel tussen het Staatshoofd en de ministers. Het Kabinet der Koningin besteedde in 2011 een bedrag van € 2,4 miljoen.

Jaarverslag de Koning voldoet aan de eisen

De minister van Algemene Zaken is ook verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Koning. Via deze begroting is in 2011 € 39,9 miljoen besteed aan uitgaven die samenhangen met het koningschap, aan ondersteunende diensten en aan uitkeringen aan het staatshoofd, de kroonprins en zijn echtgenote. In 2011 is het proces van herinrichting van de begroting en verantwoording van dit hoofdstuk de Koning formeel afgerond met een vastlegging van de regels voor wat wel en niet in het jaarverslag van de Koning thuishoort. De Algemene Rekenkamer heeft vastgesteld dat het jaarverslag van de Koning voldoet aan de wettelijke vereisten.

Over het ministerie

Het Ministerie van Algemene Zaken is met 352 arbeidsplaatsen (fte, 2011) het kleinste van alle departementen. De uitgaven in 2011 bedroegen € 55,8 miljoen.

De financiële informatie in de jaarverslagen die onder verantwoordelijkheid van dit ministerie worden uitgebracht, is deugdelijk weergegeven en de jaarrekening en saldibalans in deze verslagen zijn rechtmatig tot stand gekomen.