Rapport bij het Jaarverslag 2011 van de Nationale Schuld

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2011 van de Nationale Schuld.
 

Staatsschuld opgelopen naar € 330 miljard

De staatsschuld van Nederland is in 2011 opgelopen naar € 330 miljard. De rente die Nederland vorig jaar heeft betaald over de staatsschuld bedroeg € 10 miljard. Dat is meer dan in het jaar ervoor (€ 9,8 miljard). De Staat beheert eveneens tegoeden van andere overheden en publieke instellingen (schatkistbankieren). Uit het Jaarverslag Nationale Schuld blijkt dat de staat eind 2011 per saldo meer geld van deze instellingen had te vorderen. Met name de tekorten bij de sociale fondsen lopen op. Het tekort van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) is fors opgelopen en bedroeg eind 2011 € 14,2 miljard. De reserves van het UWV (beheerder van werknemersverzekeringen) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zijn per saldo wel positief.

Over het ministerie van Financiën

Het Ministerie van Financiën gaf in 2011 € 9,7 miljard uit en realiseerde € 121,2 miljard aan ontvangsten via belastingen. De personeelsomvang bedroeg 30.531 fte, ruim duizend fte minder dan een jaar daarvoor. De financiële informatie van het ministerie is in het jaarverslag deugdelijk weergegeven. Ook het jaarverslag Nationale Schuld 2011 voldoet aan de wettelijke vereisten.