Rapport bij het Jaarverslag 2011 van de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Rapport bij het Jaarverslag 2011 van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het Kabinet van de Gouverneur van Aruba.