Minister van VWS krijgt meer grip op financieel beheer

Het financieel beheer heeft extra aandacht gekregen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en er zijn zichtbare verbeteringen doorgevoerd. De administratie is beter op orde. De bedragen in 2023 voor uitgaven en voor aangegane verplichtingen waarvan de minister de rechtmatigheid niet kan aantonen, zijn lager dan het jaar ervoor.

De Algemene Rekenkamer spreekt niet langer van een ernstige onvolkomenheid bij het financieel beheer bij dit ministerie. Het ministerie heeft voor het eerst in 3 jaar zijn jaarverslag op tijd klaar. Er zijn nog wel tekortkomingen in het financieel beheer die deels te maken hebben met de nasleep van de coronapandemie. Zo heeft het Ministerie van VWS in 2023 een flink bedrag aan voorschotten afgerekend, maar kan voor een deel de rechtmatigheid niet aantonen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de afrekening van de extra inzet van GGD’en voor het bron- en contactonderzoek. En van de coördinatie van de pandemie door de stichting Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding (LCCB). Maar ook bij inkopen en subsidies die los staan van de pandemie gaat nog niet alles goed.
De Algemene Rekenkamer benadrukt dat niet alleen de medewerkers met een financiële functie, maar het hele ministerie zich moet blijven inzetten voor een groter financieel  bewustzijn. Er liggen plannen klaar om financiële taken en verantwoordelijkheden op een andere manier te regelen. De minister verwacht die dit jaar en in 2025 uit te voeren. Om het financieel beheer verder op orde te krijgen, is het belangrijk dat de minister ook de nog bestaande tekortkomingen aanpakt en daarin tempo houdt.

Voorraden vernietigd

Vanwege de pandemie heeft het ministerie in de jaren 2020 en 2021 veel testen, vaccins, beademingsapparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen ingekocht. Omdat de coronapandemie afliep heeft de minister besloten veel van deze voorraden af te stoten. Hoewel verkopen of doneren de voorkeur had, moesten in 2023 meerdere voorraden vernietigd worden. Soms was de houdbaarheidsdatum verlopen, in andere gevallen was er buiten crisistijd weinig vraag naar zulke goederen. Hoewel dit ministerie niet gewend was voorraden af te stoten, is dit proces beheerst verlopen. De minister had er voldoende inzicht in. De Algemene Rekenkamer acht het materieelbeheer bij VWS niet langer als onvolkomen.