Institutionele ontwikkelingssamenwerking

De Algemene Rekenkamer werkt vraaggestuurd samen met buitenlandse rekenkamers aan de versterking van hun instituut. We streven ernaar om bij te dragen aan de ontwikkeling van goed openbaar bestuur en solide publieke financiën in het buitenland.

Deze projecten worden gefinancierd door diverse donoren, waaronder de Nederlandse overheid en de EU.

Waarom samenwerken met andere rekenkamers?

SDG 16

Wij zetten ons in om de kwaliteit en impact van het onderzoek van rekenkamers in het buitenland te verbeteren. Bijna ieder land heeft een nationale rekenkamer. Een goed functionerende en onafhankelijke rekenkamer draagt bij aan een rechtmatige, doelmatige en doeltreffende inzet van publieke middelen en gaat verspilling en corruptie tegen. Zo kan een rekenkamer de kwaliteit van leven in een land verbeteren.

Daarnaast helpen de projecten ons te innoveren, kritisch te reflecteren op ons eigen werk en de rekenkamerfunctie vanuit een breder perspectief te beschouwen. Met institutionele ontwikkelingssamenwerking dragen we bij aan duurzaam ontwikkelingsdoel 16 van de Verenigde Naties: Vrede, justitie en sterke publieke diensten.

Aanpak en werkwijze

SDG 17

Wij werken samen op verzoek van rekenkamers in het buitenland, zowel in bilateraal als regionaal verband. We benaderen deze projecten vanuit een peer-to-peer filosofie, waarbij gelijkwaardigheid en collegialiteit het uitgangspunt zijn. Waar mogelijk betrekken we ook de regionale koepelorganisatie van rekenkamers om ervaringen en lessen breder te delen en te verankeren.

In onze projecten richten wij ons vooral op de versterking van de rol, het mandaat en de effectiviteit van een rekenkamer als onafhankelijke externe controleur binnen het stelsel van openbare financiën en verantwoording. We verkennen daarom vooraf altijd in welke context een rekenkamer zich bevindt, zoeken aansluiting bij relevante ontwikkelingen en initiatieven, en werken samen met stakeholders en strategische partners van de betreffende rekenkamer.

Oog voor de langere termijn is noodzakelijk. De context waarin onze partners werken is vaak complex en daardoor is tijd nodig om effect te bereiken. Bij de start van elk nieuw project stellen wij met onze partners doelen op, die we zowel tussentijds als na afloop evalueren.

Veelvoorkomende thema’s in onze projecten

Delen van opgedane ervaring en kennis

Veel samenwerkingsprojecten leveren kennis en ervaring op die breder toepasbaar zijn. Daarom ontwikkelen wij regelmatig producten zoals een richtlijn, handleiding of online cursus die rekenkamers wereldwijd kunnen gebruiken.