Auditors uit 36 landen benutten cursus onderzoek grondstoffenwinning

De belangstelling onder auditors van rekenkamers om hun kennis te verrijken via een speciale cursus die gericht is op onderzoek naar en controle op overheidsbeleid dat gericht is op de winning van olie en gas heeft zich afgelopen 9 maanden verder ontwikkeld. Inmiddels hebben 128 onderzoekers van rekenkamers uit 36 landen de (gratis) cursus gevolgd.

De online cursus is opgezet door de Algemene Rekenkamer en is een uitvloeisel van een samenwerkingsproject met rekenkamers uit Tanzania, Mozambique en Kenia (2019-2021). Gebruikers van de cursus waarderen vooral de praktische aspecten, waardoor zij opgedane kennis direct kunnen omzetten in eigen onderzoeksaanpakken.

Wereldwijd hebben 3,5 miljard bewoners te maken met (de gevolgen van) grondstoffenwinning in hun land. Grondstoffenwinning kan tot meer welvaart in een land leiden, maar regeringen en inwoners kunnen ook de nadelen van de winning ervaren. Doordacht overheidsbeleid kan zorgen voor een goede balans, bijvoorbeeld in relatie met de VN-ontwikkelingsdoelen (sustainable development goals). Daarom kunnen onderzoeken van rekenkamers bijdragen aan een inhoudelijk maatschappelijk en politiek debat over gewenst overheidsbeleid op dit terrein.

De online cursus blijft beschikbaar via het platform van AFROSAI-E.

Meer lezen over dit onderwerp?

In februari 2019 tekende de Algemene Rekenkamer een samenwerkingsovereenkomst met een aantal Afrikaanse rekenkamers om onderzoek naar overheidsbeleid voor olie- en gaswinning te versterken.

Collegelid Ewout Irrgang van de Algemene Rekenkamer schreef deze blog over internationale samenwerking tussen rekenkamers die met overheidsbeleid te maken hebben rond grondstoffenwinning. 

Over de cursus schreven we eerder op onze website.