Samenwerking met rekenkamers Zuid-Oost-Afrika

Tijdens een formele startbijeenkomst in het Zuid-Afrikaanse Pretoria heeft collegelid Ewout Irrgang namens de Algemene Rekenkamer op maandag 4 februari 2019 een conferentie geopend met de nationale rekenkamers van Tanzania, Mozambique en Kenia met een toespraak. Dit gebeurde in het bijzijn van bestuursleden van Afrosai-e, de sectororganisatie van Engelstalige nationale rekenkamers in Afrika. Onderwerp van de samenwerking: het begeleiden van onderzoek naar de wijze hoe de overheden van Tanzania, Mozambique en Kenia omgaan met olie- en gaswinningsindustrie in deze landen.

Collegelid Ewout Irrgang tekent de samenwerkingsovereenkomst op 5 februari.

De steun van de Nederlandse rekenkamer is hierbij ingeroepen vanwege de ruime ervaring met technische ondersteuning bij internationaal onderzoek en de expertise op het terrein van doelmatigheidsonderzoek. De ervaring die Nederland heeft met de gaswinning wordt in dit verband als relevant gezien voor de Afrikaanse zusterorganisaties. Richtlijnen van de wereldorganisatie van rekenkamers, Intosai, op het terrein van onderzoek naar grondstoffenwinning en bijhorende overheidsverantwoordelijkheden worden bij deze samenwerking betrokken.
Het Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunt dit samenwerkingsproject financieel.
Op 5 februari wordt een samenwerkingsovereenkomst getekend met de rekenkamers van Tanzania, Mozambique en Kenia. De tweedaagse bijeenkomst wordt verder benut voor een eerste verkenning van de afbakening van toekomstig onderzoek door de Afrikaanse rekenkamers.