Internationale kennisuitwisseling en samenwerking

Kortdurende focusonderzoeken, onderzoek naar beleid om luchtkwaliteit te verbeteren en een white paper over algoritmes: het zijn allemaal resultaten van internationale samenwerking van de Algemene Rekenkamer. Internationale kennisuitwisseling en samenwerking zijn belangrijk voor de kwaliteit en impact van ons werk.

Samen met rekenkamers in het buitenland ontwikkelen we bijvoorbeeld internationale standaarden voor ons werk. Ook doen we regelmatig gezamenlijk onderzoek en innoveren we onze methodes. Daarnaast kunnen andere rekenkamers ons helpen te reflecteren op ons werk en vice versa.

Internationale werkgroepen en informele coalities

De Algemene Rekenkamer is lid van de wereldwijde koepelorganisatie INTOSAI en de Europese organisatie van rekenkamers EUROSAI. Binnen de Europese Unie werken we samen in het zogenaamde Contactcomité. Binnen deze organisaties zijn we actief lid van een aantal thematische werkgroepen. We kiezen daarbij bewust voor thema’s die een relatie hebben met doelen en onderzoeksprioriteiten uit onze strategie Vertrouwen in verantwoording (2021-2025).

Steeds vaker werken wij buiten deze werkgroepen informeel samen met een klein aantal rekenkamers of internationale organisaties om bepaalde kennis of producten van wederzijds belang snel en flexibel te kunnen ontwikkelen. Ook werken wij samen met de andere rekenkamers binnen het Koninkrijk der Nederlanden (Aruba, Curaçao en Sint Maarten).

Internationale samenwerking in ons onderzoek

Internationale samenwerking in ons onderzoek

Technologische ontwikkelingen, de energietransitie en de COVID-19-pandemie; veel thema’s waarnaar wij onderzoek doen beperken zich niet tot onze landsgrenzen. Daarnaast worden beleidsterreinen steeds vaker geraakt door wet- en regelgeving vanuit de EU. Daarom kijken we voorafgaand aan ieder onderzoek naar de meerwaarde van internationale samenwerking. Dat kan variëren van het inwinnen van informatie tot het uitvoeren van (gezamenlijk) onderzoek met andere rekenkamers. 

Zo publiceerden wij eind 2020 samen met 6 andere rekenkamers van EU-landen een onderzoek over de afwikkeling van banken die in financiële problemen raken. Voor meer informatie over de Europese Unie en onze onderzoeken met andere rekenkamers op EU-terrein, zie onze webpagina EU

Collegiale toetsing

Rekenkamers houden elkaar regelmatig een spiegel voor in de vorm van een peer review. Een peer review is een vorm van collegiale toetsing met aanbevelingen voor verbetering, aan de hand van internationale standaarden. In 2019-2020 hebben wij een peer review van ons eigen functioneren uit laten voeren door de rekenkamers van Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Canada. 

Andere rekenkamers vragen ons regelmatig om bij te dragen aan hun peer reviews. Zo hebben wij in 2021 samen met de rekenkamers van Polen en Oostenrijk een peer review van de Roemeense rekenkamer uitgevoerd. Beide vormen van collegiale toetsing bieden ons de gelegenheid om verder te professionaliseren en ons te laten inspireren door collega-rekenkamers. 

Nationaal en internationaal: onlosmakelijk verbonden