Beeld: Jeroen Bouman

Europese Unie

De Algemene Rekenkamer doet regelmatig onderzoek naar de besteding van het geld dat Nederland ontvangt van en betaalt aan de Europese Unie. We kijken of Europese subsidies volgens de regels worden uitgegeven en of ze effect hebben.

En we onderzoeken wat er bekend is over problemen in Nederland met de uitvoering van EU-regelgeving. Ook gaan we na of het kabinet over de besteding van EU-geld goed verantwoording aflegt.

De EU is, naast gemeenten, provincies en rijksoverheid, in feite de 4e bestuurslaag in Nederland. Bijna alle beleidsterreinen worden op de een of andere wijze geraakt door EU-beleid.

Europese wetten dienen of onverkort te worden uitgevoerd (de Europese verordeningen), of in Nederlandse wet- en regelgeving te worden geïmplementeerd (de Europese richtlijnen). Nederland ontvangt daarnaast jaarlijks Europese subsidies en draagt ook jaarlijks financieel bij aan de Europese begroting.

Voor de informatie op de webpagina’s maken we gebruik van openbare bronnen.