Europese Unie

De EU is, naast gemeenten, provincies en rijksoverheid, in feite de vierde bestuurslaag in Nederland en wordt steeds belangrijker. Bijna alle beleidsterreinen worden op de een of andere wijze geraakt door EU-beleid.

Europese wetten dienen of onverkort te worden uitgevoerd (de Europese verordeningen), of in Nederlandse wet- en regelgeving te worden geïmplementeerd (de Europese richtlijnen). Nederland ontvangt daarnaast jaarlijks Europese subsidies en draagt ook jaarlijks financieel bij aan de Europese begroting.  

De Algemene Rekenkamer doet regelmatig onderzoek naar de besteding van het geld dat Nederland ontvangt van en betaalt aan de Europese Unie. We kijken of Europese subsidies volgens de regels worden uitgegeven en of ze effect hebben. En we onderzoeken bijvoorbeeld  hoe de EU reageerde op de financieel-economische crisis  en hoe dat uitwerkt in Nederland. Ook gaan we na of het kabinet over de besteding van EU-geld goed verantwoording aflegt.

We besteden via deze EU webpagina op de site van de Algemene Rekenkamer aandacht aan drie hoofdthema´s. Binnen elk thema wordt een aantal vragen gesteld. Klik op de vraag voor het antwoord. Bovenaan deze pagina bieden we via Publicaties een overzicht van alle onderzoeken van de Rekenkamer die de EU raken.

Vraag en antwoord
 

Financiële stromen naar en van de EU

EU-beleid

Institutionele aspecten

Laatste actualisatie 14 oktober 2020.