Europese Unie

De Algemene Rekenkamer doet regelmatig onderzoek naar de besteding van het geld dat Nederland ontvangt van en betaalt aan de Europese Unie. We kijken of subsidies volgens de regels worden uitgegeven en of ze effect hebben. En we onderzoeken bijvoorbeeld of de EU wel goed toezicht houdt op het begrotingstekort van EU-landen. Ook gaan we na of het kabinet over de besteding van EU-geld goed verantwoording aflegt.

Recente publicaties

Presidenten rekenkamers EU: verbeter controle op bankentoezicht (2018)

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de Algemene Rekenkamer gewezen op een verklaring van de gezamenlijke presidenten van rekenkamers in de Europese Unie. Deze verklaring gaat over de tekortkomingen in de verantwoordings- en controleregelingen van het toezichtsmechanisme voor banken in de eurozone.

Rapport bij de Nationale verklaring 2018

Rapport bij de Nationale verklaring 2018

Nederland heeft in 2017 in totaal € 906,4 miljoen gedeclareerd bij de Europese Commissie. Het gaat om uitgaven in Nederland aan projecten die de EU subsidieert. Voorbeelden zijn: inkomenssteun voor boeren, subsidiëring van omscholingsprogramma’s voor werknemers, projecten om regio’s of sectoren, zoals de visserij, te versterken. Dit blijkt uit de Nationale verklaring 2018, waarin het kabinet verantwoording aflegt aan de Tweede Kamer over EU-subsidies die de Europese Commissie en de lidstaat Nederland samen beheren. De beheer- en controlesystemen voor het verlenen en betalen van subsidies hebben blijkens de Nationale verklaring voldoende gefunctioneerd en subsidies zijn rechtmatig besteed. Daarmee geeft de verklaring een goed beeld, concluderen we in ons Rapport bij de Nationale verklaring 2018, onderdeel van het verantwoordingsonderzoek over 2017.