Beeld: Jeroen Bouman

Europese Unie

De EU is, naast gemeenten, provincies en rijksoverheid, in feite de vierde bestuurslaag in Nederland. Bijna alle beleidsterreinen worden op de een of andere wijze geraakt door EU-beleid.

Europese wetten dienen of onverkort te worden uitgevoerd (de Europese verordeningen), of in Nederlandse wet- en regelgeving te worden geïmplementeerd (de Europese richtlijnen). Nederland ontvangt daarnaast jaarlijks Europese subsidies en draagt ook jaarlijks financieel bij aan de Europese begroting.

De Algemene Rekenkamer doet regelmatig onderzoek naar de besteding van het geld dat Nederland ontvangt van en betaalt aan de Europese Unie. We kijken of Europese subsidies volgens de regels worden uitgegeven en of ze effect hebben. En we onderzoeken wat er bekend is over problemen in Nederland met de uitvoering van EU-regelgeving. Ook gaan we na of het kabinet over de besteding van EU-geld goed verantwoording aflegt.

We besteden via deze EU webpagina op de site van de Algemene Rekenkamer aandacht aan drie hoofdthema´s. Binnen elk thema wordt een aantal vragen gesteld. Klik op de vraag voor het antwoord. Bovenaan deze pagina bieden we via Publicaties een overzicht van alle onderzoeken van de Rekenkamer die de EU raken.

Vraag en antwoord

Financiële stromen naar en van de EU

EU-beleid

Institutionele aspecten

Laatste actualisatie 15 juni 2023.

Voor de informatie op de webpagina’s maken we gebruik van openbare bronnen. In de verschillende pagina’s verwijzen we met behulp van hyperlinks naar de betreffende bron.
De Algemene Rekenkamer actualiseert de webpagina’s vier maal per jaar en controleert bij deze actualisatie ook de hyperlinks. Op de landingspagina wordt de datum van de laatste actualisatie vermeld.

Veelgebruikte bronnen zijn:

  • De website van de Algemene Rekenkamer voor verwijzingen naar AR-onderzoek.
  • De website van de Europese Rekenkamer voor verwijzingen naar ERK-onderzoek.
  • De websites van andere EU-rekenkamers voor verwijzingen naar onderzoeken van andere EU-rekenkamers.
  • De websites van de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement voor de beschrijving van en verwijzing naar specifiek EU-beleid.
  • De website van de Tweede kamer voor relevante Kamerstukken.

Daarnaast is gebruik gemaakt van informatie en publicaties die op de websites van CPB, Raad van State, ECB, SRB, ESM zijn te vinden.