Internationale samenwerking

Door internationaal samen te werken blijft de Algemene Rekenkamer zich professioneel ontwikkelen en vergroten we de kwaliteit en impact van ons onderzoek. Daarnaast dragen we bij aan het versterken van openbare financiën, transparantie en goed bestuur, ook in het buitenland. Hoe we dat doen? Lees meer over ons beleid, onze activiteiten en wat die opleveren. Onze internationale samenwerking draait om 2 kernactiviteiten:

De basis van ons internationale beleid

Internationaal samenwerken

Internationale kennisuitwisseling en samenwerking vindt plaats vanuit de strategische prioriteiten en het werkprogramma van de Algemene Rekenkamer en is voor eigen rekening. Institutionele ontwikkelingssamenwerking vindt plaats vanuit de ontwikkelingsvraag van partner-rekenkamers en is extern gefinancierd. Met beide kernactiviteiten dragen we bij aan onze missie om een betrouwbare publieke sector en gedegen openbare financiën te bevorderen.

Door internationale verbinding sterk, vitaal en relevant

We are the Netherlands Court of Audit.
We check whether the government spends its money efficiently, effectively and economically so that the government acts transparently and in the public interest.
To strengthen the quality and impact of our work, we are part of a worldwide network of supreme audit institutions.
We are linked to each other by our common organisations professional standards and the same mission: the independent audit of government revenue and expenditure.
Through international cooperation, we nourish each other with knowledge and expertise.
Together, we carry out audits of cross-border issues such as air quality and banking supervision and we improve our techniques, such as data analytics.
We also strengthen one another by talking to each other about current affairs and dilemmas and we coach each other in audit methods and effective communication.
We stand up for each other if the independence of one of us is being compromised. 
Some audit institutions are firmly rooted in their societies.
Others are still young and are finding their feet but through international cooperation we help each other to be strong, dynamic and relevant.
This is how we contribute to sustainable development and good governance for people in the Netherlands and worldwide.

De wereld wordt steeds complexer en het vertrouwen in de overheid daalt. Grensoverschrijdende beleidsuitdagingen nemen toe, bijvoorbeeld door de coronacrisis en klimaatverandering. Soms zien we dat de onafhankelijke positie van collega-rekenkamers onder druk staat. Tegelijkertijd bieden technologische ontwikkelingen rekenkamers kansen, bijvoorbeeld om meer ‘real-time’ en data-gedreven audits te doen. De burger en de maatschappelijke impact van beleid staan steeds vaker centraal in het onderzoek van rekenkamers. 

Internationale samenwerking is tweerichtingsverkeer

Tweerichtingsverkeer

Door in deze context internationaal samen te werken versterken rekenkamers wereldwijd elkaars positie, rol en professionele deskundigheid. Met behulp van gedeelde principes, standaarden en richtlijnen. Meer informele, resultaatgerichte (online) kennisuitwisseling biedt ons nieuwe mogelijkheden om snel en kostenbewust in te gaan op ondersteuningsverzoeken van collega’s, of zelf nieuwe inzichten te verkrijgen. 

SDG Wheel

We werken op basis van een meerjarig internationaal beleid dat aansluit op onze strategie Vertrouwen in verantwoording. Onze internationale activiteiten zijn wettelijk verankerd in de Comptabiliteitswet 2016 en het Statuut van het Koninkrijk. De ondersteuning van buitenlandse rekenkamers wordt door diverse donoren gefinancierd. Belangrijke kaders voor onze internationale activiteiten zijn de resoluties over rekenkamers van de Verenigde Naties (VN), de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG’s) en de internationale normen voor rekenkamers. Wij zoeken in de uitvoering van onze activiteiten bewust naar strategische partners zowel binnen als buiten de overheid.

Prioriteiten in ons internationale beleid 2021-2025

  1. Bijdragen aan de realisatie van de strategische speerpunten van de Algemene Rekenkamer en de ontwikkelpunten van de Peer Review (2020);
  2. Versterken van de externe controlefunctie in Nederland en partnerlanden: closing the accountability gap; en
  3. Investeren in institutioneel leren van en innovatie in internationale samenwerking.

Online samenwerken

Tijdens de pandemie werken we volledig digitaal. In de toekomst zullen we deze ervaring gebruiken om waar mogelijk online internationaal samen te werken en daarmee de impact en het bereik van onze activiteiten te vergroten en tegelijkertijd de CO2-voetafdruk daarvan te verkleinen. 

Het internationale werk van de Algemene Rekenkamer wordt gecoördineerd door het team Internationaal. Experts vanuit alle onderdelen van de organisatie participeren actief in de uitvoering van activiteiten.