Internationale activiteiten

Internationale samenwerking kan ons op nieuwe ideeën brengen en helpen de kwaliteit van ons onderzoek te verbeteren. Daarnaast dragen wij bij aan de ontwikkeling van rekenkamers elders in de wereld. Het bevorderen van goed openbaar bestuur staat daarbij centraal. We werken samen met rekenkamers uit bijvoorbeeld Georgië, Irak en Tunesië op het gebied van institutionele versterking. We wisselen specifieke expertise uit met rekenkamers in Europa en daarbuiten. En we zijn lid van verschillende internationale organisaties en werkgroepen.

Wat willen we bereiken met onze internationale activiteiten?

  • meer toegevoegde waarde van ons onderzoek door internationale samenwerking;
  • leren, ontwikkelen en kennisdelen via lidmaatschappen en informele coalities;
  • institutionele versterking van buitenlandse rekenkamers (peer to peer);
  • bijdragen aan sterk publiek financieel management in partnerlanden.

Hiermee werken wij aan vertrouwen van de burger in de overheid en aan een goed functionerende en presterende overheid.