Rekenkamers starten parallel onderzoek op terrein van gezondheidszorg

De rekenkamers van diverse Arabische landen en de Algemene Rekenkamer hebben in Den Haag hun plannen besproken voor onderzoeken op het terrein van SDG 3: Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden. Deze regionale samenwerking is onderdeel van het zogeheten Sharaka-programma.

Groepsfoto van de rekenkamers van Algerije, Irak, Jordanië, Marokko, de Palestijnse Gebieden, Tunesië, Soedan en Nederland

De rekenkamers van Algerije, Irak, Jordanië, Marokko, de Palestijnse Gebieden, Tunesië, Soedan en Nederland spraken vorig jaar af om hun regionale samenwerking te vervolgen met een parallel onderzoek naar een beleidsthema. Afgelopen week hebben de deelnemers gereflecteerd op elkaars onderzoeksplannen en ideeën opgedaan voor het betrekken van relevante partijen bij het onderzoek. De Algemene Rekenkamer zal hen verder begeleiden gedurende het onderzoeksproces, dat zal naar verwachting resulteren in 8 rapporten. 

De rekenkamers zullen onderzoek doen naar de volgende beleidsonderwerpen:

  • Verbetering van perinatale zorg - Algerije;
  • Vermindering van sterfte door cardiovasculaire ziektes - Irak;
  • Vermindering van besmettelijke kinderziektes - Jordanië;
  • Verbetering van acute zorg - Marokko;
  • Wachttijden in de specialistische ggz - Nederland;
  • Vermindering van het aantal verkeersdoden - de Palestijnse Gebieden;
  • Vermindering van kindersterfte (0-5 jaar) - Soedan
  • Beschikbaarheid van methoden voor gezinsplanning voor vrouwen - Tunesië.

Over Sharaka

Het Sharaka-programma loopt van 2016 tot en met 2021 en wordt gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het doel van het programma is om bij te dragen aan goed werkend bestuur, effectieve publieke diensten en publiek financieel management.