Het Sharaka programma in Noord-Afrika en het Midden-Oosten

Het Sharaka programma is samenwerking tussen de Algemene Rekenkamer en rekenkamers in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA-regio). ‘Sharaka’ is Arabisch voor ‘partnerschap’. Het huidige Sharaka-II programma loopt van 2022 tot 2026 en is een vervolg op eerdere samenwerking.

Wereldkaart Projecten Sharaka

Waarom werken wij samen met rekenkamers in de MENA-regio?

Het Sharaka programma is net als onze andere projecten vraaggestuurd. De samenwerking is gericht op het versterken van goed openbaar bestuur, effectieve publieke dienstverlening en een sterk systeem van publiek financieel management in de deelnemende landen.

Binnen het Sharaka-II programma werken we samen met de rekenkamers van Algerije, Irak, Jordanië, Libië, Marokko, de Palestijnse gebieden, Soedan en Tunesië.

Het Sharaka programma wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, als  onderdeel van een breder programma om maatschappelijke transitie in de Arabische regio te ondersteunen. Waar relevant en mogelijk, zoeken we naar aansluiting en synergie met dit programma.

Hoe werken wij samen?

Binnen het Sharaka programma werken we met alle 8 betrokken rekenkamers regionaal samen en met de rekenkamers van Algerije, Libië en Marokko ook bilateraal. Dat doen we rond thema’s als integriteit, communicatie, stakeholdermanagement, doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek en publiek financieel management. 

The Sharaka programme has succeeded in bringing SAIs together despite the differences that exist in their legal frameworks, particularly in terms of strengthening their capacity to communicate with different stakeholders by creating new prospects.”

Een deelnemer tijdens de eindbijeenkomst van Sharaka-I, in oktober 2021

Regionale activiteiten: