Het Sharaka-programma in Noord-Afrika en het Midden-Oosten

Het Sharaka-programma is een vijfjarige samenwerking tussen de Algemene Rekenkamer en rekenkamers in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA-regio). ‘Sharaka’ is Arabisch voor ‘partnerschap’.

Het Sharaka-programma in Noord-Afrika en het Midden-Oosten

Waarom werken wij samen met rekenkamers in de MENA-regio?

Het Sharaka-programma is net als onze andere projecten vraag gestuurd. De samenwerking is gericht op het versterken van goed openbaar bestuur, effectieve publieke dienstverlening en een sterk systeem van publiek financieel management in de deelnemende landen.

Het eerste deel van het Sharaka programma liep van 2016 tot 2021, maar de samenwerking krijgt in 2022 een vervolg. Binnen het Sharaka-programma werken we samen met de rekenkamers van Algerije, Irak, Jordanië, Marokko, de Palestijnse gebieden, Sudan, Tunesië en vanaf 2022 ook met de rekenkamer van Libië.

Het Sharaka-programma wordt gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, als  onderdeel van een breder programma om democratische transitie in de Arabische regio te ondersteunen. Waar relevant en mogelijk, zoeken we naar aansluiting en synergie met dit programma.

Hoe werken wij samen?

Binnen het Sharaka-programma werken we met alle 8 betrokken rekenkamers regionaal samen en met de rekenkamers van 4 landen (Algerije, Libië, Marokko en Sudan) ook bilateraal. Dat doen we rond thema’s als communicatie, stakeholdermanagement, doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek, publiek financieel management en IT-onderzoek.

The Sharaka programme has succeeded in bringing SAIs together despite the differences that exist in their legal frameworks, particularly in terms of strengthening their capacity to communicate with different stakeholders by creating new prospects.”

Een deelnemer tijdens de eindbijeenkomst in oktober 2021

Regionale activiteiten: