Missie en strategie

Hoeveel er ook verandert in de wereld om ons heen, ons uitgangspunt blijft hetzelfde: publieke middelen vragen om publieke controle.

Missie

Het is onze missie om met ons onderzoek het presteren en functioneren van de rijksoverheid te helpen verbeteren. We onderzoeken of: 

  • de rijksoverheid netjes en volgens afspraken met het haar toevertrouwde geld omgaat;
  • de rijksoverheid het geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft;
  • burgers waar voor hun geld krijgen.

Kennis en informatie delen

Wij bieden de regering en het parlement op onderzoek gebaseerde informatie. Deze informatie bestaat uit bevindingen, oordelen en aanbevelingen over organisatie, beheer en beleid en is gewoonlijk publiek toegankelijk. 

Onze strategie: inzicht als basis voor vertrouwen

Wij laten met ons onderzoek op onafhankelijke en onpartijdige wijze zien hoe de rijksoverheid in de praktijk functioneert en presteert en welke verbeteringen mogelijk zijn. Zo willen we een bijdrage leveren aan het vertrouwen van de maatschappij in de overheid. Een overheid die zorgvuldig omgaat met belastinggeld en die maatschappelijke vraagstukken op een efficiënte en effectieve manier tegemoet treedt en die daarover publiekelijk verantwoording aflegt, is immers een belangrijke voorwaarde voor dat vertrouwen.

Meerjarige onderzoeksprogramma's

We kiezen nadrukkelijk voor het volgen van publiek geld. Daarom gaat in onze meerjarige onderzoeksprogramma's de aandacht uit naar beleidsterreinen en thema’s met een groot financieel en maatschappelijk belang. We doen onderzoek daar waar wij een meerwaarde hebben. Die waarde hebben we door onze speciale bevoegdheden, zoals het recht om vertrouwelijke informatie in te zien. Maar ook door onze onafhankelijke en onpartijdige blik of omdat niemand anders dit onderzoek doet.

Inzicht en duiding

We willen met ons werk inzicht bieden in hoe de overheid belastinggeld besteedt en duiden: wat betekenen beleidsmaatregelen in de praktijk – op de werkvloer, op straat? Wat is de maatschappelijke impact? In ons jaarlijkse verantwoordingsonderzoeken focussen we daarom niet alleen op de cijfers, maar ook op andere inhoudelijke kwesties. Allereerst rechtmatigheid: is het geld volgens de regels besteed? Over de bedrijfsvoering: zijn de zaken goed geregeld op het departement? En wat iedereen wil weten: heeft het beleid de gewenste effecten?

Onze strategie beschrijft wat er om ons heen verandert, wat we gaan doen, en hoe we dat gaan doen.