Verantwoordingsonderzoek

Alle ministers verantwoorden zich jaarlijks aan het parlement over het belastinggeld dat zij ontvangen en uitgeven. Dit doen zij in hun jaarverslag. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of zij het geld rechtmatig, dat wil zeggen volgens de regels besteden. We onderzoeken ook of de bedrijfsvoering op de ministeries op orde is. Ten slotte kijken we of het beleid de gewenste resultaten heeft gehad.

Titel: De Algemene Rekenkamer – Verantwoordingsonderzoek

Beeld: Logo Algemene Rekenkamer.
De vlakken van het logo van de Algemene Rekenkamer verspreiden over het beeld. 
In de middelste vlak zie je een icoon van een formulier en een vergrootglas verschijnen. 
Onderin beeld zie je de tekst: Verantwoordingsonderzoek. 
Alles schuift uit beeld en we zien nu rechtsboven in beeld muntjes vallen. Boven het muntje verschijnt een pijltje wijzend naar de muntjes. 

Tekst: Elk jaar ontvangt de Rijksoverheid vele miljarden…

Beeld: Onder in beeld zien we een gebouw in beeld schuiven. Een pijl verschijnt en wijst naar het gebouw. 

Tekst: en geeft vele miljarden uit.

Beeld: We zien een gebouw links boven in beeld verschijnen. Een pijltje komt in beeld Deze wijst naar een icoon van muntjes. Rechts van de muntjes ontstaat een pijltje. Deze wijst naar rechts. 

Tekst: Op Verantwoordingsdag brengt de Algemene Rekenkamer in kaart... of de overheid dat zinnig, zuinig en zorgvuldig heeft gedaan.

Beeld: Boven in beeld verschijnt een formulier. Onder het formulier verschijnt de tekst ‘Verantwoordingsdag’. Onder in beeld verschijnen 3 iconen met vinkjes. Ieder icoon bevat een woord. De eerste staat het woord ‘zinnig’, de tweede ‘zuinig’ en de laatste ‘zorgvuldig’. 

Tekst: Dat gaat als volgt:

Beeld. We zien 3 ronde vlakken in beeld. In de middelste ronde vlak zien we een pijltje verschijnen. 

Tekst: op Prinsjesdag, de derde dinsdag in september...

Beeld: We zien een koffer in beeld verschijnen. Op de koffer staat ‘Derde dinsdag in September’. Onder in beeld zien we de tekst ‘Prinsjesdag’.

Tekst: presenteren de ministers hun begrotingen en nieuwe plannen voor het komende jaar.

Beeld: We zien formulieren uit de koffers uit beeld vliegen 

Tekst: Anderhalf jaar later, als al het geld is uitgegeven...

Beeld: We zien 2 iconen. Een klok en een icoon van muntjes. Boven het icoon van muntjes zien we een pijl verschijnen. Deze wijst weg van de muntjes. 

Tekst: brengen de ministers hun jaarverslagen uit op Verantwoordingsdag, de derde woensdag in mei.

Beeld: We zien een koffer. Uit de koffer vliegen folders het beeld uit. Onder in beeld verschijnt het woord ‘Verantwoordingsdag’. 

Tekst: De Algemene Rekenkamer controleert de jaarverslagen als onafhankelijke controleur.

Beeld: We zien 3 formulieren in beeld verschijnen. Een vergrootglas gaat ze 1 voor 1 bij langs.
in het midden van het beeld verschijnt de tekst ‘Onafhankelijke controleur.

Tekst: of burgers waar krijgen voor hun geld.

Beeld: We zien een icoon van een grafiek, een icoon van 3 poppetjes en een icoon van een portemonnee in beeld verschijnen. Daar onder verschijnt de tekst “Burgers waar krijgen voor hun geld’.

Tekst: Door drie vragen te stellen:

Beeld: We zien 3 bolletjes met daar in 3 vraagtekens verschijnen. 

Tekst: Is het geld volgens de regels besteed?

Beeld: We zien een formulier links in beeld verschijnen. Daarnaast verschijnt de tekst “’ Is het geld volgens de regels besteed?’.

Tekst: Zijn de zaken goed geregeld op de ministeries?

Beeld: We zien een gebouw met een tandwiel verschijnen midden aan de linker kant in het beeld. Daarnaast verschijnt de tekst ‘Zijn de zaken goed geregeld op de ministeries?’.

Tekst: En levert het beleid ook het beloofde resultaat op?

Beeld: Linksonder in beeld zien we een formulier verschijnen. Daarnaast zien we de tekst ‘En levert het beleid ook het beloofde resultaat op?’. 

Tekst: De Algemene Rekenkamer velt daarover een onafhankelijk oordeel.

Beeld: In het midden van het beeld zien we een cirkel met daar in een weegschaal verschijnen. Daar onder zien we de tekst ‘Onafhankelijk oordeel’.

Tekst: Op deze manier helpen we de Tweede Kamer met het controleren van het kabinet.

Beeld: Link zien we een icoon van het kabinet verschijnen. In het midden zie we een pijltje. Aan de rechterkant zien we een groep iconen van poppetjes. Een vergrootglas gaat deze bij langs. Boven in beeld verschijnt de tekst ‘Controleren van het kabinet’.

Tekst: En weten burgers of hun belastinggeld zinnig, zuinig en zorgvuldig is besteed.

Beeld: We zien Linksboven in beeld een icoon van 3 poppetjes verschijnen. Daarnaast zien we een icoon met muntjes en een pijl naar rechts verschijnen. Onder in beeld zien we 3 iconen met een vinkje en de tekst zinnig, zuinig en zorgvuldig. 

Tekst: De Algemene Rekenkamer geeft meer inzicht in het presteren en functioneren van de rijksoverheid.

Beeld: We zien 3 iconen. De linker icoon is een lampje dat schijnt, in het midden 2 tandwielen die draaien en aan de rechterkant een gebouw. 

Tekst: Op rekenkamer.nl kun je lezen…

Beeld: We zien in het midden van het beeld een cirkel met daar in een icoon van een laptop. Daar onder zien we de URL www.rekenkamer.nl verschijnen.

Tekst: hoe het kabinet het ‘t vorige jaar heeft gedaan.

Beeld: In de cirkel verdwijnt de laptop en verschijnt een icoon van meerdere poppetjes. Het logo van de Algemene Rekenkamer verschijnt in beeld. 

Eigen onderzoek en steunen op controles van anderen

We doen onderzoek naar de kwaliteit van informatie in jaarverslagen en naar de bedrijfsvoering van ministeries. Daarbij steunen wij in het verantwoordingsonderzoek op de controles van anderen, bijvoorbeeld van de Auditdienst Rijk.

Cyclus van begroting en verantwoording: anderhalf jaar

Op de derde dinsdag in september (Prinsjesdag) presenteert de regering haar plannen voor het komende begrotingsjaar. Ruim anderhalf jaar later verantwoorden de ministeries zich in hun jaarverslagen over hun uitgevoerde activiteiten in dat jaar. Dat gebeurt op Verantwoordingsdag, de derde woensdag van mei. Dan publiceren wij de 'Staat van de rijksverantwoording': het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Financieel jaarverslag van het Rijk. Op die dag presenteren wij bovendien onze rapporten bij de jaarverslagen van de ministeries.

Staat van de rijksverantwoording

In dit rapport bij het Financieel jaarverslag van het Rijk geven we een verklaring van goedkeuring. Daarmee keuren we de rijksrekening van uitgaven en ontvangsten en de saldibalans van het Rijk goed. Daarnaast informeren wij de Staten-Generaal over het beheer van de ministeries en over de verantwoording die de ministers daarover afleggen in hun jaarverslagen. Als alles goed is kan het parlement vervolgens decharge verlenen aan de ministers: de ministers worden dan ontheven van hun verantwoordelijkheid voor het financieel beheer in een verslagjaar.

Rapporten bij de jaarverslagen

In onze rapporten bij de jaarverslagen geven we aan of de minister volgens de regels met belastinggeld is omgesprongen. We beoordelen ook of hij of zij de financiële informatie volledig en juist heeft weergegeven in het jaarverslag en in de saldibalans. Ook kijken we naar de bedrijfsvoering van het ministerie. Ten slotte geven we een oordeel over de beleidsinformatie die de minister in het jaarverslag heeft verstrekt.
Fouten en onzekerheden die we in het jaarverslag en in de saldibalans aantreffen, nemen we op in ons rapport bij het jaarverslag. In ons rapport vermelden we ook eventuele problemen in de bedrijfsvoering van het ministerie. We noemen dat ‘onvolkomenheden’. Hiermee informeren we het parlement en willen we de betreffende minister aansporen om de bedrijfsvoering te verbeteren.

De Algemene Rekenkamer onderzoekt en beoordeelt het Financieel Jaarverslag van het Rijk en de jaarverslagen van de ministeries.

Bezwaar maken

De Algemene Rekenkamer kan bezwaar maken tegen onrechtmatigheden of tegen het financieel beheer of materieelbeheer van een minister. De bezwaarprocedure is bedoeld als signaal dat maatregelen dringend nodig zijn. Voordat we besluiten om bezwaar te maken, doen we eerst een nader onderzoek naar het probleem. Zo’n onderzoek heet een bezwaaronderzoek. Op grond van de resultaten van het bezwaaronderzoek nemen we een besluit over het al dan niet maken van bezwaar. We maken alleen in bijzondere situaties gebruik van de bezwaarprocedure. Bijvoorbeeld wanneer een minister verweten kan worden niet te reageren op eerdere signalen en aanbevelingen. Of wanneer er sprake is van omvangrijke fouten in het jaarverslag.