Ons werk

Zo werkt de Algemene Rekenkamer

(Een animatie.)

VOICE-OVER: Iedereen die in Nederland een inkomen heeft, betaalt daarover belasting.

(Uit een blauwe envelop komen munten.)

GERINKEL

De Rijksoverheid kan hiermee veel nuttige zaken doen.
Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, veiligheid en welzijn.
Ieder jaar maakt het kabinet alle plannen bekend in de Rijksbegroting die in september aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.
De Algemene Rekenkamer onderzoekt of de Rijksoverheid geld uitgeeft en beleid uitvoert zoals het de bedoeling was.
Dat begint bij een goede begroting.
Dus we kijken of het kabinet met de Rijksbegroting de Tweede Kamer voldoende informeert over de plannen.
Met deze rapportages kan de Tweede Kamer de plannen van het kabinet beter beoordelen.

(Op een document met de naam 'Rijksbegroting' wordt met een stempel het woord 'OK' gezet. Naast het document verschijnt een kraan waar munten uit vallen. Een straaljager vliegt naar drie stapeltjes munten toe.)

RUSTIGE MUZIEK

DOOR DE RUSTIGE MUZIEK KLINKT GERINKEL

DOOR DE RUSTIGE MUZIEK KLINKT GERAAS

De Algemene Rekenkamer kijkt of de Rijksoverheid geld uitgeeft zoals het de bedoeling is.
Zoals bijvoorbeeld bij de vervanging van de F-16.
De minister van Defensie is sinds de jaren negentig bezig een opvolger te vinden voor dit vliegtuig.
Hiervoor is 14,6 miljard euro uitgetrokken.
De beoogde opvolger, de Joint Strike Fighter, wordt echter steeds duurder.
Maar ook doorvliegen met de verouderde F-16-toestellen kost steeds meer geld.
Reden genoeg voor de Algemene Rekenkamer om hier een vinger aan de pols te houden.
Maar we kijken ook of de Rijksoverheid beleid uitvoert zoals het de bedoeling is.
De minister van Veiligheid en Justitie is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het proces van opsporing, vervolging berechting en straffen van misdadigers.
De Algemene Rekenkamer onderzocht deze strafrechtketen.
Hieruit bleek dat niemand weet hoeveel misdrijven er op de plank blijven liggen of niet worden behandeld.
Zo zijn er tientallen onderwerpen waar de Algemene Rekenkamer naar kijkt.
Van natuurbescherming tot het bestrijden van de kredietcrisis.
Van passend onderwijs tot het onderhoud en beheer van infrastructuur.
Het hele jaar door verschijnen hierover rapporten die via de website beschikbaar zijn voor iedereen.

(Beeldtekst: rekenkamer.nl. Op een blad met het eurosymbool wordt een stapel munten getekend. Verschillende bladen worden toegevoegd aan een document met de naam 'Rijksrekening'.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

Op de derde woensdag in mei geeft de Algemene Rekenkamer haar oordeel bij de Rijksrekening.
Dan controleren we of de inkomsten en uitgaven van de ministeries wel kloppen.
Heeft een ministerie bijvoorbeeld de inkoop wel goed geregeld zodat bedrijven een eerlijke kans krijgen om de overheid een aanbod te doen?
Zo kan de Tweede Kamer beoordelen of het kabinet doet wat het belooft en of het geld goed besteed wordt.

(Een tandwiel brengt twee andere tandwielen in beweging die in verbinding staan met een draaiende schijf. Om de schijf wordt de omtrek van Nederland getekend. Boven de afbeelding staat opnieuw de blauwe envelop met de munten.)

DOOR GERATEL KLINKT DE RUSTIGE MUZIEK

DE RUSTIGE MUZIEK EBT WEG

DOOR DE WEGEBBENDE MUZIEK KLINKT GERINKEL