Ons werk

Zo werkt de Algemene Rekenkamer

Over de Algemene Rekenkamer

[In beeld komen de president van de Algemene Rekenkamer, Arno Visser, en de collegeleden Francine Giskes en Ewout Irrgang] 

[De stem is van Arno Visser.]

“Wij zijn de Algemene Rekenkamer.  De Algemene Rekenkamer controleert of de rijksoverheid belastinggeld uitgeeft op een zinnige, zuinige en zorgvuldige manier.

Dat doen we al meer dan tweehonderd jaar.

Onze taak ligt vast in de Grondwet. Onderzoekers van de Algemene Rekenkamer  controleren de inkomsten en de uitgaven van de rijksoverheid. Elk jaar op Verantwoordingsdag publiceren we of de rijksoverheid belastinggeld goed heeft geïnden netjes heeft uitgegeven. Daarover rapporteren we aan de Tweede Kamer.

Maar de Algemene Rekenkamer controleert ook of de overheid doet wat ze belooft.

We onderzoeken namelijk wat de resultaten zijn van kabinetsbeleid.

Bijvoorbeeld:

  • Werkt het inburgeringsbeleid?
  • Hoe snel gaat de politie over tot actie na een aangifte?
  • Worden de belastingen efficiënt geïnd?

De Algemene Rekenkamer stelt telkens de vraag: Krijgen burgers waar voor hun geld?' en velt daarover een onafhankelijk oordeel. Met onze onderzoeken helpen we de Tweede Kamer met het controleren van kabinetsbeleid.”

[Nu volgt een citaat van Arno Visser in de Tweede Kamer: ] “ Het is de komende jaren aan u om namens alle Nederlanders te controleren of belastinggeld zinnig, zuinig en zorgvuldig wordt besteed.” [einde citaat in de Tweede Kamer] 

[Arno Visser vervolgt] 

“De Algemene  Rekenkamer draagt feiten aan in het publiek debat. We werken ook samen met rekenkamers in andere landen om de kwaliteit van ons onderzoek te verbeteren.

We delen onze kennis met de rekenkamers in bijvoorbeeld Tunesië, Tanzania en Albanië. De Algemene Rekenkamer geeft meer inzicht in wat de overheid doet omdat we vinden dat inzicht de basis is voor vertrouwen.”