Innovatie in audit

De Algemene Rekenkamer maakt steeds vaker gebruik van innovatieve methoden om onderzoek uit te voeren. Zo publiceren we actuele focusonderzoeken met een doorlooptijd van 14 weken en maken we steeds vaker gebruik van ontwerpend onderzoek, beeld en data. Benieuwd hoe we dit doen? Hieronder staat meer informatie over onze innovatieve producten en onderzoeksmethoden.

Het laatste nieuws

Systeemkaarten

29-8-2023

Onderzoekers van de Algemene Rekenkamer zijn vaak bezig met het analyseren van grote hoeveelheden informatie uit verschillende bronnen. Systeemkaarten zijn een handig hulpmiddel om overkoepelende systemen in kaart te brengen en te analyseren hoe zaken met elkaar samen hangen. Lees meer over het gebruik van systeemkaarten bij de Algemene Rekenkamer.

Ontwerpkracht bij de Algemene Rekenkamer

29-8-2023

De Algemene Rekenkamer zet ontwerpend onderzoekers in om de impact van haar onderzoeken te vergroten. Deze ontwerpende onderzoekers vormen samen de Design Audit Studio, een team wat methoden inzet uit de wereld van design. In het artikel Ontwerpkracht gaat over concreet maken en doen in Agenda Stad vertellen zij meer over hun werk.

Internationaal samenwerken aan innovatie van data-analyse in audits

29-8-2023

Van 1-4 mei 2023 vond in Bonn voor de 6e keer de jaarlijkse bijeenkomst plaats van 6 rekenkamers die sinds 2017 onder de MoU Data-analytics intensief samenwerken op het gebied van data-analyse in de audit. Dit zijn zowel specialisten als bestuurders de rekenkamers van Noorwegen, Finland, het Verenigd Koninkrijk, Brazilië Duitsland en Nederland. Daarnaast was er de ondertekening van de verlenging van de MoU. De Algemene Rekenkamer organiseert de volgende bijeenkomst in 2024 in den Haag. Ook waren we 27-28 juni 2023 te gast bij onze collega’s in Wenen voor een tweedaagse kennisuitwisseling met een breder gezelschap van rekenkamers van EUROSAI die ook veel met data werken. Hier kwamen verschillende onderwerpen langs zoals toegang tot data, vaststellen van datakwaliteit en geavanceerde analysemethoden voor effectiviteitsonderzoek.

Netherlands Court of Audit hosts workshop on rapid and responsive audits for European Supreme Audit Institutions

13-7-2023

The Netherlands Court of Audit (NCA) organised in collaboration with the UK National Audit Office (NAO) a workshop on rapid and responsive audits for European Supreme Audit Institutions last week, aimed to promote impactful focus audits (or investigations).

The workshop aimed to promote impactful focus audits (or investigations) and was organised in the first week of July, by the Netherlands Court of Audit (NCA) in collaboration with the UK National Audit Office (NAO). The workshop provided a platform for auditors from 17 other European SAIs to discuss the concept of focus audits and explore effective ways of conducting them, to enhance relevance and impact.

De auditor als inbreker

3-7-2023

In ons meest recente verantwoordingsonderzoek over het Ministerie van Defensie onderzochten we de beveiliging van een aantal militaire objecten door zelf in de praktijk de beveiliging te testen.

Algemene Rekenkamer publiceert online cursus Data-analyse in audits

28-9-2022

Wilt u de mogelijkheden van data-analyse voor audits ontdekken en toe leren passen? Volg dan gratis de nieuwe online cursus van de Algemene Rekenkamer. De cursus is toegankelijk voor alle medewerkers van Rekenkamers, zowel binnen Nederland als in het buitenland. 

De auditor als antropoloog

1-9-2022

In het kader van een onderzoek naar munitiebeheer door medewerkers van defensie gingen we op zoek naar oorzaken voor gedrag door gebruik te maken van participatieve observatie.

Innovatiewerk in audits

15-6-2022

In een webinar vertelde de Design Audit Studio onlangs aan 80 auditors van rekenkamers over de hele wereld over haar innovatiewerk in audits. Opname en de presentatie staan hier.

Data-analyse in focusonderzoek Belastingdienst

15-6-2022

De Algemene Rekenkamer is in een focusonderzoek door middel van data-analyse bij 1,1 miljoen aangiften nagegaan hoe vaak de Belastingdienst correcties toepast op de aangifte van zelfstandigen.

Datagebruik bij de Rijksoverheid

15-6-2022

Naast onderzoek met data doen we ook onderzoek naar datagebruik van de rijksoverheid. In deze onderzoeken gebruiken we onze eigen ervaring met het werken van data in onderzoek naar hoe de Rijksoverheid dit aanpakt. Op 18 mei 2022 is bijvoorbeeld het rapport Algoritmes getoetst gepubliceerd. Hierin hebben we de inzet van 9 algoritmes bij de overheid onderzocht. Een ander voorbeeld komt uit het Verantwoordingsonderzoek naar de bedrijfsvoering van het Ministerie van EZK. Daarin hebben we onderzoek naar de rechtmatigheid van de geldstromen voor de Regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) gedaan. Vanuit onderzoek naar data hebben we gekeken hoe geautomatiseerde risicoanalyse hierin een rol speelt.”

Eerste hulp bij ramingen

15-6-2022

Afgelopen jaar ontwikkelde de Design Audit Studio het hulpmiddel Eerste hulp bij ramingen. Een interactieve pdf die Tweede Kamerleden en andere geïnteresseerden helpt om meer grip te krijgen op de meerjarenramingen in de begrotingsartikelen van departementen. 

Ex post maatschappelijke kosten-batenanalyse in rekenkameronderzoek

4-4-2022

In een onderzoek naar de beleidsafweging bij het plaatsen van een brug over het Burgemeester Delenkanaal voerden we een ex post maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)  (Esb.nu) uit.