Innovatie in audit

De Algemene Rekenkamer maakt steeds vaker gebruik van innovatieve methoden om onderzoek uit te voeren. Zo publiceren we actuele focusonderzoeken met een doorlooptijd van 14 weken en maken we steeds vaker gebruik van ontwerpend onderzoek, beeld en data. Benieuwd hoe we dit doen? Hieronder staat meer informatie over onze innovatieve producten en onderzoeksmethoden.

Het laatste nieuws

Algemene Rekenkamer publiceert online cursus Data-analyse in audits

28-9-2022

Wilt u de mogelijkheden van data-analyse voor audits ontdekken en toe leren passen? Volg dan gratis de nieuwe online cursus van de Algemene Rekenkamer. De cursus is toegankelijk voor alle medewerkers van Rekenkamers, zowel binnen Nederland als in het buitenland. 

Innovatiewerk in audits

15-6-2022

In een webinar vertelde de Design Audit Studio onlangs aan 80 auditors van rekenkamers over de hele wereld over haar innovatiewerk in audits. Opname en de presentatie staan hier.

Data-analyse in focusonderzoek Belastingdienst

15-6-2022

De Algemene Rekenkamer is in een focusonderzoek door middel van data-analyse bij 1,1 miljoen aangiften nagegaan hoe vaak de Belastingdienst correcties toepast op de aangifte van zelfstandigen.

Datagebruik bij de Rijksoverheid

15-6-2022

Naast onderzoek met data doen we ook onderzoek naar datagebruik van de rijksoverheid. In deze onderzoeken gebruiken we onze eigen ervaring met het werken van data in onderzoek naar hoe de Rijksoverheid dit aanpakt. Op 18 mei 2022 is bijvoorbeeld het rapport Algoritmes getoetst gepubliceerd. Hierin hebben we de inzet van 9 algoritmes bij de overheid onderzocht. Een ander voorbeeld komt uit het Verantwoordingsonderzoek naar de bedrijfsvoering van het Ministerie van EZK. Daarin hebben we onderzoek naar de rechtmatigheid van de geldstromen voor de Regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) gedaan. Vanuit onderzoek naar data hebben we gekeken hoe geautomatiseerde risicoanalyse hierin een rol speelt.”

Eerste hulp bij ramingen

15-6-2022

Afgelopen jaar ontwikkelde de Design Audit Studio het hulpmiddel Eerste hulp bij ramingen. Een interactieve pdf die Tweede Kamerleden en andere geïnteresseerden helpt om meer grip te krijgen op de meerjarenramingen in de begrotingsartikelen van departementen.