Focusonderzoek

Verhoging van relevantie en impact door snelle, responsieve onderzoeken

Een focusonderzoek is een manier om sneller onderzoeksresultaten te kunnen delen door middel van een kort, feitelijk en helder rapport met één duidelijke vraagstelling. Het onderzoek kent een kortere doorlooptijd dan ander onderzoek van de Algemene Rekenkamer.

Waarom gebruiken we deze methode?

Met de innovatieve focusonderzoeken spelen we als Algemene Rekenkamer in op onze behoefte om wendbaar te zijn en sneller onderzoeksresultaten te kunnen delen. Zo realiseren we binnen 14 weken een feitelijke inbreng in actuele discussies.

Wat houdt de methode in?

Het focusonderzoek is actueel, snel, gefocust, feitelijk, kort en beeldend.

  1. Actueel: Focusonderzoek wordt uitgevoerd naar een relevant en actueel onderwerp.
  2. Snel: Om actueel te zijn, voeren we focusonderzoeken relatief snel uit. Een focusonderzoek duurt maximaal 14 weken van start tot publicatie. 
  3. Gefocust: Focusonderzoeken hebben een afgebakende scope en een duidelijke focus. Dit zie je terug in de onderzoeksvraag die bijvoorbeeld luidt: "is het waar?" (factcheck).
  4. Feitelijk: We zetten onze bevoegdheden in om de feiten boven tafel te krijgen binnen een actuele discussie. We rapporteren dan ook alleen over die feiten (in hun context) en formuleren geen oordelen en / aanbevelingen.
  5. Kort en beeldend: Een focusonderzoek leidt tot een bondig, beeldend en helder geschreven rapport. 

Wat zijn de resultaten? 

Het laatste nieuws

Netherlands Court of Audit hosts workshop on rapid and responsive audits for European Supreme Audit Institutions

13-7-2023

In the first week of July, the Netherlands Court of Audit (NCA) organised in collaboration with the UK National Audit Office (NAO).

The workshop on rapid and responsive audits for European Supreme Audit Institutions aimed to promote impactful focus audits (or investigations). This workshop provided a platform for auditors from 17 other European SAIs to discuss the concept of focus audits and to explore effective ways of conducting them so as to enhance their relevance and impact.

Contactgegevens

Heb je vragen, ideeën of opmerkingen? Neem dan contact op met de ‘Helpdesk focusonderzoek’ via: NCAInvestigations@rekenkamer.nl.