Focusonderzoek

Verhoging van relevantie en impact door snelle, responsieve onderzoeken

Een focusonderzoek is een manier om sneller onderzoeksresultaten te kunnen delen door middel van een kort, feitelijk en helder rapport met één duidelijke vraagstelling. Het onderzoek kent een kortere doorlooptijd dan ander onderzoek van de Algemene Rekenkamer.

Waarom gebruiken we deze methode?

Met de innovatieve focusonderzoeken spelen we als Algemene Rekenkamer in op onze behoefte om wendbaar te zijn en sneller onderzoeksresultaten te kunnen delen. Zo realiseren we binnen 14 weken een feitelijke inbreng in actuele discussies.

Wat houdt de methode in?

Het focusonderzoek is actueel, snel, gefocust, feitelijk, kort en beeldend.

  1. Actueel: Focusonderzoek wordt uitgevoerd naar een relevant en actueel onderwerp.
  2. Snel: Om actueel te zijn, voeren we focusonderzoeken relatief snel uit. Een focusonderzoek duurt maximaal 14 weken van start tot publicatie. 
  3. Gefocust: Focusonderzoeken hebben een afgebakende scope en een duidelijke focus. Dit zie je terug in de onderzoeksvraag die meestal luidt: "is het waar?" (factcheck).
  4. Feitelijk: We zetten onze bevoegdheden in om de feiten boven tafel te krijgen binnen een actuele discussie. We rapporteren dan ook alleen over die feiten (in hun context) en formuleren geen conclusies en / aanbevelingen.
  5. Kort en beeldend: Een focusonderzoek leidt tot een bondig, beeldend en helde rgeschreven rapport. 

Wat zijn de resultaten? 

Actueel

EUROSAI Investigations Summer School: na twee succesvolle webinars in juli en december 2020, organiseren we van 5 t/m 8 juli 2021 samen met de Britse National Audit Office een Summer School in Den Haag. Tijdens deze vierdaagse bijeenkomst delen we onze ervaring met introduceren van focusonderzoek in onze organisaties en staat het leren met en van elkaar centraal. Meer informatie volgt in het eerste kwartaal van 2021.

Contactgegevens

Heb je vragen, ideeën of opmerkingen? Neem dan contact op met de ‘Helpdesk focusonderzoek’ via: NCAInvestigations@rekenkamer.nl.