Onderzoeksmethode Ontwerpend onderzoek

Ontwerpend onderzoek is een innovatieve onderzoeksaanpak waarbij het ontwerpen van producten, diensten en systemen centraal staat. Het vakgebied van ontwerpend onderzoek is nog volop in ontwikkeling. Steeds meer overheden en bedrijven onderschrijven de waarde die het ontwerpend onderzoek, of onderzoekend ontwerp, kan hebben. In essentie gaat het om creatief maatwerk waarbij de gebruiker, of ontvanger van informatie, centraal staat. In diverse iteraties betrekt de onderzoeker stakeholders tijdens het onderzoek om te ontdekken ‘wat werkt’. We onderscheiden zes doelen binnen onze werkzaamheden:

De DAS gevisualiseerd

Waarom gebruiken we deze methode?

De Algemene Rekenkamer zet in op ontwerpend onderzoek omdat het van toegevoegde waarde is bij complexe vraagstukken en onderzoeken. Door iteratief, tastbaar en mensgericht te werken ontstaan nieuwe inzichten en betekenisvol onderzoek.

Wat houdt de methode in?

Een benadering die men vaak gebruikt binnen het vakgebied ontwerpend onderzoek, en die ook de rekenkamer veel gebruikt bij ontwerpend onderzoek, is de double diamond. Deze methode is opgesteld door de UK Design Council en onderscheidt vier fases in het ontwerpproces:

  1. Ontdekken; divergerend zoveel mogelijk relevante informatie verzamelen en ontdekken;
  2. Definiëren; convergerend een keuze maken uit de ontdekte informatie;
  3. Ontwikkelen; divergerend alle mogelijke oplossingen bedenken en ontwikkelen;
  4. Opleveren; convergerend een keuze maken die leidt tot een resultaat.
Double Diamond schematisch weergegeven
Bron: https://www.eurib.net/double-diamond-model

Enkele concrete voorbeelden van ontwerpend onderzoek bij de Algemene Rekenkamer

Wat zijn de resultaten?