Dashboards in onderzoek

Rapporteren met data beperkt zich niet tot statische tabellen en figuren. Door met dashboards te werken, bied je de gebruiker de mogelijkheid om meer in detail in de gegevens te ‘duiken’ en kun je de gebruiker makkelijker voorzien van updates.

Waarom werken met dashboards?

Zoals hierboven geschetst, geven dashboards de mogelijkheid om de gebruiker meer detailinformatie te bieden: bijvoorbeeld door de gebruiker in staat te stellen zelf een vergelijking of selectie in de data te bekijken die voor die specifieke gebruiker relevant is. Maar ook door meer informatie te ontsluiten dan er in een rapport past. Voor de meeste onderzoeken wordt veelal meer data gebruikt dan er uiteindelijk wordt gerapporteerd. Dit betekent dat veel informatie die ook interessant kan zijn voor gebruikers niet wordt gepubliceerd. Hierbij kan een dashboard uitkomst bieden.

Dashboards zijn bijzonder geschikt voor periodieke rapportages. Informatie die bij herhaling in een standaard formaat worden aangeboden, leent zich bij uitstek voor dashboards. Denk bijvoorbeeld de uitgaven in het kader van de Coronacrisis. Het aanvullen van dashboards is, zodra nieuwe data beschikbaar zijn, hooguit een kwestie van een druk op de spreekwoordelijke knop.

Hoe maak je een dashboard?

Er zijn uiteraard verschillende manieren om dashboards te maken. Bij de Algemene Rekenkamer gebruiken we Shiny dashboards omdat we ons gehele datawerk in de programmeertaal R uitvoeren. Het grote voordeel van Shiny dashboards is dat ze door de data-analisten zelf kunnen worden gemaakt. Dit maakt ze flexibel om te ontwikkelen.

Voorbeelden van dashboards