Onderzoeksmethode Paden

Paden is een naam voor een onderzoeksmethode, ook wel klant- of productreizen genoemd, die wij steeds vaker inzetten in onze onderzoeken. Door met een gebruiker of een object mee te ‘lopen’ door een regeling of systeem heen, verkrijgen we praktischere inzichten over de regeling of het systeem.

Waarom gebruiken we deze methode?

Deze methode leent zich goed voor een visuele en concrete weergave. In principe is het een reconstructie van een serie gebeurtenissen die we visualiseren. Ten eerste zorgt deze methode ervoor dat het ‘pad’ gemakkelijk en concreet besproken kan worden met experts van (delen van) het onderzochte systeem. Daarnaast levert deze methode concrete voorbeelden op omdat we tijdens de reconstructie verdiepen in diverse gebeurtenissen. Daardoor kunnen we ons verhaal beter vertellen aan de Tweede Kamer en ander publiek.

Wat houdt de methode in?

In een systeem zijn vaak veel verschillende partijen betrokken. Onderzoekers proberen dit gehele systeem te doorgronden, wat alles erg abstract maakt. Door in te zoomen op concrete gebeurtenissen in het systeem, waarin de perspectieven van verschillende partijen voorkomen, krijgen we meer inzicht in de praktische werking van het systeem. De gebeurtenissen die op het ‘pad’ langskomen, kunnen incidenteel zijn (toeval) of gerelateerd zijn aan een fout in het systeem.

Aan verschillende partijen vragen we om hulp bij de reconstructie van het pad of de paden. Dit doen we met een klassieke onderzoeksmethode, namelijk ‘interviews’ en ‘documentanalyse’, maar door de praktische insteek van de reconstructie zijn de gesprekken met experts heel concreet. Klopt deze weergave? Kloppen de knelpunten die wij zien in dit pad? Klopt de tijdlijn? Is dit pad het ideale pad, is het systeem ideaal ingericht? Of zijn er verbeteringen aan te bevelen?

Bijvoorbeeld: in een onderzoek naar vergunningsverleningen kijken wij gewoonlijk naar het systeem als geheel. Door het te bekijken vanuit een product waarvoor de vergunning verleend wordt, de gangen na te gaan van de geboorte van een (idee voor een) product tot de verleende of geweigerde vergunning, doen we andere inzichten op.

Tijdens het onderzoek naar CE-markeringen hebben wij een ‘productreis’ (pad) gemaakt voor enkele producten die van de markt zijn gehaald maar wel een CE-logo droegen. De reconstructie bracht ons diverse concrete inzichten over de werking van het systeem.

Reconstructie van productreis speelgoed

Wat zijn de resultaten?