Design Audit Studio

De Design Audit Studio zet sinds 2018 ontwerpende methoden in om rekenkameronderzoek te verrijken en complexe informatie toegankelijk te maken. Vanuit de Design Audit Studio helpt een multidisciplinair team onderzoekers met het creëren van een gedeeld beeld, het initiëren van effectieve samenwerkingsverbanden en het ontdekken van nieuwe handelingsperspectieven.

Zo helpt het visualiseren en tastbaar maken van informatie onderzoekers aan andere inzichten. En zorgt inzicht in de behoeften van stakeholders, zoals leden van de Tweede Kamer, bewindspersonen, ambtenaren en andere belanghebbenden, voor nuttige en toegankelijke kennisproducten.

De ontwerpend onderzoekers zijn naar gelang de behoefte langer of korter bij projecten betrokken en maken gebruik van zelf ontwikkelde of bestaande methoden, die zij aanpassen aan het desbetreffende vraagstuk en beoogde doel.

Het laatste nieuws

Systeemkaarten

29-8-2023

Onderzoekers van de Algemene Rekenkamer zijn vaak bezig met het analyseren van grote hoeveelheden informatie uit verschillende bronnen. Systeemkaarten zijn een handig hulpmiddel om overkoepelende systemen in kaart te brengen en te analyseren hoe zaken met elkaar samen hangen. Lees meer over het gebruik van systeemkaarten bij de Algemene Rekenkamer.

Ontwerpkracht bij de Algemene Rekenkamer

29-8-2023

De Algemene Rekenkamer zet ontwerpend onderzoekers in om de impact van haar onderzoeken te vergroten. Deze ontwerpende onderzoekers vormen samen de Design Audit Studio, een team wat methoden inzet uit de wereld van design. In het artikel Ontwerpkracht gaat over concreet maken en doen in Agenda Stad vertellen zij meer over hun werk.

Innovatiewerk in audits

15-6-2022

In een webinar vertelde de Design Audit Studio onlangs aan 80 auditors van rekenkamers over de hele wereld over haar innovatiewerk in audits. Opname en de presentatie staan hier

Eerste hulp bij ramingen

15-6-2022

Afgelopen jaar ontwikkelde de Design Audit Studio het hulpmiddel Eerste hulp bij ramingen. Een interactieve pdf die Tweede Kamerleden en andere geïnteresseerden helpt om meer grip te krijgen op de meerjarenramingen in de begrotingsartikelen van departementen. 

Contactgegevens

Kunnen wij je ergens mee helpen? Of wil je meer weten over onze werkwijze? Stuur een mail naar das@rekenkamer.nl