Design Audit Studio

De Design Audit Studio zet sinds 2018 ontwerpende methoden in om rekenkameronderzoek te verrijken en complexe informatie toegankelijk te maken. Vanuit de Design Audit Studio helpt een multidisciplinair team onderzoekers met het creëren van een gedeeld beeld, het initiëren van effectieve samenwerkingsverbanden en het ontdekken van nieuwe handelingsperspectieven. Zo helpt het visualiseren en tastbaar maken van informatie onderzoekers aan andere inzichten. En zorgt inzicht in de behoeften van stakeholders, zoals leden van de Tweede Kamer, bewindspersonen, ambtenaren en andere belanghebbenden, voor nuttige en toegankelijke kennisproducten. De ontwerpend onderzoekers zijn naar gelang de behoefte langer of korter bij projecten betrokken en maken gebruik van zelf ontwikkelde of bestaande methoden, die zij aanpassen aan het desbetreffende vraagstuk en beoogde doel.

Kunnen wij je ergens mee helpen? Of wil je meer weten over onze werkwijze? Stuur een mail naar das@rekenkamer.nl