Eerste hulp bij ramingen

De Algemene Rekenkamer biedt de Tweede Kamer een hulpmiddel aan om ramingen binnen de rijksbegroting te doorgronden. Uit het rapport Ruimte in de ramingen? Meerjarenramingen
onderzocht van juni 2021 blijkt dat de veronderstellingen en de gegevens waarmee ministeries ramingen opstellen soms onjuist en gedateerd zijn. Met het hulpmiddel Eerste hulp bij ramingen reikt de Algemene Rekenkamer het parlement praktische handvatten aan om meer inzicht in ramingen te krijgen.
 

Een raming is een inschatting van de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van afgesproken beleid. In de ontwerpbegrotingen die op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer worden verstuurd, staat het nog vast te stellen budget voor het aankomende begrotingsjaar. Een meerjarenraming toont daarnaast de geschatte uitgaven in de vier volgende begrotingsjaren. Het parlement krijgt nu onvoldoende inzicht in hoeveel geld er nodig is om bestaand beleid uit te voeren.

Ramingen zijn een technisch onderwerp, maar de gevolgen zijn per definitie politiek en maatschappelijk. Om grip te krijgen op dit technische onderwerp biedt Eerste hulp bij ramingen de Tweede Kamer de mogelijkheid om desgewenst gerichte vragen te stellen aan ministers om inzicht te verschaffen in hoe een raming is opgesteld. Hiermee hoopt de Algemene Rekenkamer een bijdrage te leveren aan de versterking van de uitoefening van het parlementaire budgetrecht.