Ministers moeten zich elk jaar verantwoorden over het belastinggeld dat zij hebben ontvangen en uitgegeven. Het is de wettelijke taak van de Algemene Rekenkamer toezicht te houden op de verantwoording door de rijksoverheid. We hebben daarvoor speciale bevoegdheden, die in de wet zijn vastgelegd. In onze onderzoeken besteden we ook aandacht aan (resultaten en effecten van) beleid.

Recente publicaties

Staat van de rijksverantwoording 2016

De Algemene Rekenkamer doet ieder jaar onderzoek naar de verantwoording van ministers. De volgende vragen staan daarbij centraal:

  • wordt het geld besteed volgens de regels?
  • zijn de zaken goed geregeld op het departement?
  • heeft het beleid de gewenste resultaten?

In het rapport Staat van de rijksverantwoording 2016 geven we inzicht in publiek geld en schetsen we een beeld van hoe de rijksoverheid ervoor staat. Ook presenteren wij ons wettelijk oordeel over de kwaliteit van de financiële informatie in het Financieel Jaarverslag van het Rijk en geven we een rijksbreed beeld van de kwaliteit van de bedrijfsvoering.

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Financiƫn en Nationale schuld

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2016 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Financiën en de Nationale schuld. Veel aandacht gaat daarbij uit naar het functioneren van de Belastingdienst.