Rijksbegroting en jaarverslagen

Ministers moeten zich elk jaar verantwoorden over het belastinggeld dat zij hebben ontvangen en uitgegeven. Het is de wettelijke taak van de Algemene Rekenkamer toezicht te houden op de verantwoording door de rijksoverheid. We hebben daarvoor speciale bevoegdheden, die in de wet zijn vastgelegd. In onze onderzoeken besteden we ook aandacht aan (resultaten en effecten van) beleid.

Recente publicaties

Verantwoordingsonderzoek 2017 (2018)

Bij de achttiende verjaardag van Verantwoordingsdag, de derde woensdag in mei, stelt de Algemene Rekenkamer vast dat lang niet altijd duidelijk is of de burger waar krijgt voor zijn geld. Tegelijkertijd staat vast dat het Rijk wel goed presteert op het gebied van rechtmatigheid en dat de bedrijfsvoering, ondanks enkele soms ernstige tekortkomingen, ook steeds beter op orde is.

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Financiën en Nationale schuld (2018)

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2017 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Financiën en de Nationale schuld.