Houdbaarheid overheidsfinanciën

Een belangrijke taak van de Algemene Rekenkamer is om te kijken of het kabinet het belastinggeld zuinig en zinnig uitgeeft, zodat de overheidsuitgaven gezond blijven. De afgelopen jaren was dat door de economische en financiële crisis nog belangrijker. In een serie rapporten en een dossier onderzoeken we hoe de Belastingdienst zijn werk doet, hoe de bezuinigingen tijdens de crisis zijn uitgepakt en hoe de interventies in het bankwezen zijn verlopen.

Recente publicaties

Zicht op extra geld kabinet-Rutte II.Navolgbaarheid en onderbouwing maatregelen (2018)

De onderbouwing hoe de extra miljarden van het kabinet-Rutte III worden besteed varieert sterk in de begrotingsstukken die Tweede en Eerste Kamer van het kabinet ontvangen. Daardoor is voor het parlement in een aantal gevallen onduidelijk of achteraf de resultaten van extra geld zijn vast te stellen. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de onderbouwing van de extra uitgaven voor maatregelen (de intensiveringen in rijksbeleid), zoals afgesproken in het regeerakkoord. 

Zicht op belastingverlichtende regelingen (2017)

Belastingverlichtende regelingen zijn bedoeld om een bepaald effect te stimuleren of te voorkomen. Bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek, die bedoeld is om het eigen woningbezit te bevorderen. Deze regelingen beperken de belastingopbrengst. Omdat het kabinet het belastingstelsel wil herzien, hebben wij onderzoek gedaan naar belastingverlichtende regelingen. Wij hebben in ons onderzoek 179 belastingfaciliteiten en 34 belastinginstrumenten gevonden. Gezamenlijk hebben zij een financieel belang van, naar schatting, minstens € 97,6 miljard. Welke beleidsdoelen streeft het Rijk met deze belastingfaciliteiten en belastinginstrumenten na, om hoeveel geld gaat het, wie is verantwoordelijk, zijn er evaluaties, hoe is het parlement geïnformeerd? Met deze vragen hebben wij onderzocht of  het doel van deze regelingen bereikt wordt en of de inzet van de regelingen opweegt tegen wat ze de schatkist kosten.