Kredietcrisis

In het najaar van 2008 leidde de kredietcrisis in de financiële sector ertoe dat het kabinet een reeks ingrijpende maatregelen nam. Met overheidsgeld werden banken overgenomen (Fortis/ABN AMRO) of genationaliseerd (SNS Reaal), waardoor deze in handen van de Staat kwamen. Ook werden er voorzieningen getroffen om financiële instellingen en burgers die door de kredietcrisis in de problemen dreigden te raken, te ondersteunen.

De Algemene Rekenkamer biedt op deze site een overzicht van de gevolgen van alle zeven interventies door de minister van Financiën om de kredietcrisis het hoofd te bieden.

  • 5 interventies zijn inmiddels beëindigd.
  • 2 interventies (de overname van Fortis/ABN AMRO en de nationalisatie van SNS Reaal) lopen op dit moment nog door.

Stand van zaken september 2020

Deelnemingen Nederlandse Staat in financiële instellingen

Per september 2020 heeft de Staat nog een belang van 56,3% in ABN AMRO waarvan 49,9% direct wordt gehouden in gewone aandelen en 6,4% indirect in certificaten. De Staat bezit het volledige eigendom van de Volksbank (de voormalige SNS Bank) en SRH (de voormalige holding van SNS Reaal).

Saldo uitgaven en ontvangsten lopende en afgesloten interventies stand 31 december 2019

Uitgaven en ontvangsten interventies