De kredietcrisis in de financiële sector leidde in het najaar van 2008 tot een serie ingrepen van de Nederlandse staat. Met overheidsmiddelen werden banken genationaliseerd (Fortis/ABN AMRO, SNS REAAL) of ondersteund. De staat ondersteunde de financiële sector door kapitaal beschikbaar te stellen en garant te staan voor onderlinge leningen. Wij volgen sinds eind 2008 de ontwikkelingen rond de kredietcrisis en houden die bij op een aparte website. Zolang niet alle interventies zijn beëindigd, actualiseren we deze website enkele keren per jaar.

Recente actualisatie website

Op 25 oktober 2017 hebben wij de website geactualiseerd.