In het najaar van 2008 leidde de kredietcrisis in de financiële sector ertoe dat het kabinet een reeks ingrijpende maatregelen nam. Met overheidsgeld werden banken overgenomen (Fortis/ABN AMRO) of genationaliseerd (SNS Reaal), waardoor deze in handen van de Staat kwamen. Ook werden er voorzieningen getroffen om financiële instellingen en burgers die door de kredietcrisis in de problemen dreigden te raken, te ondersteunen.

De Algemene Rekenkamer biedt op deze site een overzicht van de gevolgen van alle zeven interventies door de minister van Financiën om de kredietcrisis het hoofd te bieden.

  • Vijf interventies zijn inmiddels beëindigd.
  • Twee interventies (de overname van Fortis/ABN-AMRO en de nationalisatie van SNS Reaal) lopen op dit moment nog door.

Stand van zaken per oktober 2017

Deelnemingen Nederlandse Staat in financiële instellingen

Per oktober 2017 had de Staat nog 56,3% van de aandelen ABN AMRO in bezit en 1,25% in RFS (de voormalige holding van RBS, Fortis en Banco Santander). Daarnaast bezit de Staat het volledige eigendom van de Volksbank (de voormalige SNS Bank) en SRH (de voormalige holding van SNS Reaal).

Saldo uitgaven en ontvangsten lopende en afgesloten interventies per 31 december 2016

Saldo uitgaven en ontvangsten lopende en afgesloten interventies

Meer informatie in ons online archief

Wilt u meer informatie hebben over de maatregelen die de Nederlandse Staat sinds het begin van de kredietcrisis in 2008 heeft getroffen? In ons online archief vindt u totaaloverzichten met alle financiële gegevens en de bijbehorende historische ontwikkelingen.