Open data

De Algemene Rekenkamer biedt de financiële data op deze site aan als apart te downloaden bestand.

Bezoekers van deze site kunnen de financiële data gebruiken onder de voorwaarden van de licentie ‘Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen’ van Creative Commons. Deze voorwaarden houden in dat de data mogen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden, mits de Algemene Rekenkamer en het Ministerie van Financiën expliciet als bron worden vermeld.

De teksten op deze site vallen onder dezelfde licentie. Ook deze mogen alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat de Algemene Rekenkamer expliciet als bron wordt vermeld.