Lopende interventies

Twee interventies door de Nederlandse Staat ter bescherming van het financiële stelsel en de financiële instellingen, lopen op dit moment nog. Het gaat om:

De Staat heeft (stand van zaken november 2018) nog een belang van 56,3% in ABN AMRO en een belang van 1,25% in RFS (de voormalige holding van RBS, Fortis en Banco Santander). Daarnaast heeft de Staat nog de volledige eigendom van de voormalige SNS Bank en de voormalige holding van SNS Reaal.

Overname Fortis/ ABN AMROOverzicht interventies kredietcrisis sinds 2008.

Nationalisatie SNS ReaalOverzicht interventies kredietcrisis sinds 2008.