Lopende interventies

Op dit moment lopen nog 2 interventies door de Nederlandse Staat ter bescherming van het financiële stelsel en de financiële instellingen. Het gaat om:

De Staat heeft (stand van zaken september 2020) nog een belang van 56,3% in ABN AMRO Daarnaast heeft de Staat nog de volledige eigendom van de Volksbank (de voormalige SNS Bank) en SRH en (de voormalige holding van SNS Reaal).

Overname Fortis/ABN AMRO

Overzicht interventies kredietcrisis sinds 2008.

Nationalisatie SNS Reaal

Overzicht interventies kredietcrisis sinds 2008.