Webdossier kredietcrisis bijgewerkt

Per 23 mei 2019 hebben wij de informatie op onze website over de maatregelen die getroffen zijn ter bestrijding van de gevolgen van de kredietcrisis geactualiseerd. 

Op de website zijn de jaarcijfers over 2018 opgenomen. Op 1 mei 2019 zijn nog 56,3% van de aandelen ABN AMRO en een aandeel van 1,25% in RFS (waarin de gezamenlijke bezittingen met RBS en Santander zijn ondergebracht) in het bezit van de Staat. Daarnaast bezit de Staat het volledige eigendom van de Volksbank (de voormalige SNS Bank) en SRH (de voormalige holding van SNS REAAL).

In het najaar van 2008 leidde de kredietcrisis in de financiële sector ertoe dat het kabinet een reeks ingrijpende maatregelen nam. Met overheidsgeld werden banken overgenomen (Fortis/ABN AMRO en SNS Reaal), waardoor deze in handen van de Staat kwamen. Ook werden er voorzieningen getroffen om financiële instellingen en burgers die door de kredietcrisis in de problemen dreigden te raken, te ondersteunen.

Sinds het najaar van 2008 volgen wij de maatregelen en interventies van de minister van Financiën waarmee hij de gevolgen van de kredietcrisis tegen wil gaan.