Cijfers en scenario’s over aardgasbaten geactualiseerd

De Algemene Rekenkamer heeft op 27 september 2022 een geactualiseerde berekening van de scenario’s aardgasbaten 1966-2021 aan de Tweede Kamer gestuurd. 

Deze cijfers zijn een aanvulling op het onderzoeksrapport Besteding van aardgasbaten: feiten, cijfers en scenario’s, uit oktober 2014. 
De parlementaire enquetecommissie Aardgaswinning Groningen heeft belangstelling getoond voor deze geactualiseerde gegevens.