Het energiebeleid van de overheid kent drie doelen: betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid. In ons onderzoek besteden we ook aandacht aan het energiebeleid en aan de resultaten daarvan.

Recente publicaties

Energielabel voor koopwoningen (2016)

Sinds 2015 is er een nieuw energielabel voor koopwoningen. Het label toont hoe energiezuinig een woning is. Huiseigenaren moeten het bij verkoop van hun woning overhandigen aan kopers. De gedachte is dat dit leidt tot meer energiezuinige woningen. Gebeurt dat ook? En is het label betrouwbaar? We concluderen in ons rapport energielabel voor koopwoningen dat de betrouwbaarheid onvoldoende is gewaarborgd en de effectiviteit van het label gering is.

Energiebeleid: op weg naar samenhang (2015)

De minister van Economische Zaken wil een maatschappelijke dialoog voeren om tijdig stappen te zetten naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Wij willen een bijdrage leveren aan die dialoog door terug te blikken op tien jaar rekenkameronderzoek naar energiebeleid (2006-2015). Welke aandachtspunten ziet de Algemene Rekenkamer voor het verder vormgeven, uitvoeren en controleren van het nationale energiebeleid?