Klimaat, energie en milieu

Het energiebeleid van de overheid kent drie doelen: betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid. In ons onderzoek besteden we ook aandacht aan het energiebeleid en aan de resultaten daarvan.

Recente publicaties

Focus op kosten windenergie op zee (2018)

De prijs van energieopwekking door windmolens op zee zal naar verwachting spectaculair dalen. ‘Subsidieloze’ windparken op zee zullen voorlopig echter nog geen feit zijn. Dat blijkt uit ons rapport Focus op kosten windenergie op zee.

Verantwoordingsonderzoek 2017 Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2018)

In het Verantwoordingsonderzoek 2017 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) hebben we onder andere onderzoek gedaan naar de (kosten)effectiviteit van het Nederlandse luchtkwaliteitsbeleid. De 8 onderzochte maatregelen hebben gemiddeld geleid tot een daling van 2% in verkeersemissies en de totale ziektelast door de maatregelen is beperkt afgenomen. De effecten per maatregel lopen nogal uiteen. De conclusie van ons onderzoek is dan ook dat de minister naar alle waarschijnlijkheid meer had kunnen bereiken met dezelfde hoeveelheid geld.