Het Rijk bevordert een sterke agrarische economie en controleert of voedsel veilig is. Dit gebeurt met publiek geld. Daarom doen wij ook onderzoek naar de resultaten van het landbouw- en voedselveiligheidsbeleid van het Rijk.

Toezicht bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit na de fusie (2013)

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is in 2012 ontstaan uit een fusie van drie inspectiediensten: de Algemene Inspectiedienst, de Plantenziektekundige Dienst en de ‘oude’ Voedsel- en Warenautoriteit. Wij hebben onderzocht of de fusie en de nieuwe methoden van toezicht die in de aanloop naar de fusie door de NVWA zijn ontwikkeld, de efficiëntievoordelen opleveren die het kabinet ervan verwachtte. Worden de ingeboekte besparingen echt gerealiseerd?

Verhandelbare rechten en milieu (2013)

Sinds het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw zet de Nederlandse overheid zogenoemde verhandelbare rechten in als een instrument om het milieu te beschermen. Verhandelbare rechten zijn vergunningen die de overheid aan bedrijven verleent om tot een bepaalde grens iets te doen wat het milieu schade toebrengt of kan toebrengen. Bijvoorbeeld het uitstoten van kooldioxide (CO2), het houden van een mest producerende veestapel, of het vangen van grote hoeveelheden zeevis. Bedrijven mogen deze vergunningen doorverkopen aan andere bedrijven. In deze achtergrondstudie leggen we uit onder welke voorwaarden een systeem van verhandelbare rechten goed functioneert.