Landbouw en voedselveiligheid

Het Rijk bevordert een sterke agrarische economie en controleert of voedsel veilig is. Dit gebeurt met publiek geld. Daarom doen wij ook onderzoek naar de resultaten van het landbouw- en voedselveiligheidsbeleid van het Rijk.

Recente publicatie

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2018)

Een goede begroting legt de basis voor een goede uitvoering van beleid en verantwoording daarover. Jaarlijks stelt de Algemene Rekenkamer brieven op met aandachtspunten die de Staten-Generaal kan gebruiken bij het beoordelen van de ontwerpbegrotingen van de ministers.