Design sprint

De Design Sprint is in 2016 ontwikkeld door Jake Knapp (Google Ventures). Het is een methodiek die organisaties kunnen gebruiken om in korte tijd (bv. één week) tot relevante producten en/of diensten te komen door een uitdaging of vraagstuk in kaart te brengen, op te lossen en te testen met eindgebruikers. Deze methode wijkt af van de standaardmethoden en -processen die de Algemene Rekenkamer inzet. In de zomer van 2021 probeerden wij deze methode voor het eerst uit.

Wat is een Design Sprint?

Een Design Sprint duurt 5 dagen en kent in de basis de volgende structuur per dag:

foto van de opzet van de design sprintweek (eigen foto)
Foto van de opzet van de design sprintweek (eigen foto)

In de zomer van 2021 hebben wij één week uitgetrokken voor onze eerste Design Sprint over het thema Energietransitie. In de afbeelding hierboven is te zien welke stappen we hebben doorlopen tijdens deze week. Op maandag werd het vraagstuk in kaart gebracht en vonden er interviews plaats om de bestaande kennis aan te vullen. Op dinsdag werd er focus aangebracht door keuzes te maken. Op woensdag werden verschillende denkrichtingen verkend en besloten we welke het beste aansloot bij het onderzoeksonderwerp. Daarna was het op donderdag tijd om deze denkrichting tastbaar te maken in de vorm van een fysiek voorwerp (ook wel prototype genoemd). Op vrijdag werd het prototype getest.

In essentie gaat het een Design Sprint om het doorlopen van twee stappen: divergeren (verzamelen) en convergeren (keuzes maken). Ook draait de methode om het bouwen en testen van een prototype. Verder is het belangrijk dat deze methode een hoge tijdsdruk kent, kennis visueel en tastbaar maakt en verschillende perspectieven (van onderzoekers én ontwerpers) in een multidisciplinair team tot hun recht laat komen.

Lessen uit de Design Sprint methode

Wij hebben de volgende lessen getrokken door het gebruik van de Design Sprint methode in een audit:

  • Het team heeft in korte tijd veel kennis verzameld over het onderzoeksonderwerp door de informatie snel te delen en gezamenlijk te structureren (divergeren). Dit maakt deze manier van samenwerken heel effectief aan het begin van het onderzoeksproces, bijvoorbeeld voor een grondige verkenning van een onderzoeksonderwerp en om gezamenlijk een onderzoeksvoorstel te maken.
  • De manier van werken had een positief effect op het teamgevoel omdat je het proces samen doorleeft in een afgebakende periode.
  • Het prototypen en testen maken de (vaak complexe!) onderzoeksresultaten tastbaar. Het prototype kan gebruikt worden in gesprekken of interviews met andere partijen, of om de insteek van een rapport en/of bijproduct te bepalen.

Met het gebruik van de Design Sprint methode heeft de Algemene Rekenkamer ervaring opgedaan met de samenwerking tussen onderzoekers en ontwerpers en werken met een prototype. De methode willen we in aangepaste varianten inzetten in ons werk, onder andere tijdens de verkenningsfase van onderzoek en bij het programmeren van focusonderzoeken.

In de podcast van NOVUM, het innovatielab van de Sociale Verzekeringsbank, leggen medewerkers van de Design Audit Studio van de Algemene Rekenkamer uit hoe de Design Sprint is gegaan en worden de eerste ervaringen toegelicht