Organisatie

De organisatie van de Algemene Rekenkamer bestaat uit het college en de ambtelijke organisatie.

Organogram

Organogram Algemene Rekenkamer

Uitleg van de nummers in de afbeelding

Secretaris

Geeft leiding aan de ambtelijke organisatie

Managementteam

Bestaat uit 6 onderzoeksdirecteuren en 1 stafdirecteur

Directie Financiën en Institutioneel

Departementen: AZ, Financiën

Programma: Programma Ontvangsten

Directie Openbaar bestuur en Digitalisering

Departement: BZK

Directie Audit en Data

Financial audit en coördinatie verantwoordingsonderzoek

Directie Veiligheid en Buitenland

Departementen: BHOS, BZ, Defensie, JenV

Directie Sociaal Domein

Departementen: OCW, SZW, VWS

Programma: Programma Premiesectoren zorg en sociale zekerheid

Directie Economie en Leefbaarheid

Departementen: EZK, IenW, LNV

Programma: Programma Energietransitie

Stafdirectie

Bestuur, Communicatie en Internationaal; Mensen, Middelen en Ondersteuning; Informatievoorziening en Organisatie.

College

Het college van de Algemene Rekenkamer bestaat uit 3 leden