Organisatie

De organisatie van de Algemene Rekenkamer bestaat uit het college en de ambtelijke organisatie.

Organogram

College

Het college van de Algemene Rekenkamer bestaat uit drie leden.

Secretaris

De secretaris geeft leiding aan de ambtelijke organisatie.

Managementteam

Het managementteam van de Algemene Rekenkamer bestaat uit 6 onderzoeksdirecteuren en 1 stafdirecteur.

Onderzoeksdirectie A

Departementen: AZ, Financiën

Programma: Programma Ontvangsten

Onderzoeksdirectie B

Departement: BZK

Programma: Programma Doorontwikkeling verantwoordingsonderzoek

Onderzoeksdirectie C

Departement: BZ en BHOS

Programma: Coördinatie Verantwoordingsonderzoek en financial audit

Onderzoeksdirectie D

Departementen: JenV, Defensie

Programma: Programma voor innovatief onderzoek (DOEN)

Onderzoeksdirectie E

Departementen: OCW, SZW, VWS

Programma: Programma Premiesectoren zorg en sociale zekerheid

Onderzoeksdirectie F

Departementen: EZK, IenW, LNV

Programma: Programma Toekomstbestendige overheidsfinanciën

Stafdirectie

Bestuur, Communicatie en Internationaal; Mensen, Middelen en Ondersteuning; Informatievoorziening en Organisatie.