De organisatie van de Algemene Rekenkamer bestaat uit het college en de ambtelijke organisatie.

Organogram