Het managementteam (MT) bestaat uit de secretaris en 7 directeuren en staat onder het voorzitterschap van de secretaris. Het MT is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de ambtelijke organisatie en het onderzoek.

Onderzoeksdirecties

De Algemene Rekenkamer werkt aan een toekomstbestendige organisatie en heeft daartoe de organisatie anders ingericht, passend bij de huidige tijd. Zo verminderden we het aantal managementlagen, creëren we meer doorstroommogelijkheden voor onderzoekers op basis van inhoudelijke kennis, en hebben we flexibele inzet van onze medewerkers mogelijk gemaakt.

Onderzoeksdirecties Algemene Rekenkamer
Directeur Departement Programma
drs. Maaike Adema AZ, Financiën Programma Ontvangsten
drs. Mark Smolenaars BZK Programma Verantwoordingsonderzoek - doorontwikkeling
drs. Bas Wakkerman RA MGA BZ Programma Verantwoordingsonderzoek coördinatie en financial audit
dr. Ellen Verolme JenV, Defensie Programma voor innovatief onderzoek (DOEN)
drs. Willemijn van Helden OCW, SZW, VWS Programma Premiesectoren zorg en sociale zekerheid
mr. drs. Joost van Hofwegen EZK, IenW, LNV Programma Toekomstbestendige overheidsfinanciën

Stafdirectie

Directeur: mr. Katinka Knoop

Stafdirectie Algemene Rekenkamer
Team Manager
Bestuur en Financiën drs. Pieter Welp
Communicatie/Centrale ondersteuning drs. Arjen Konijnenberg
Informatievoorziening Nicole van Weringh
Internationale aangelegenheden Andrea Connell
Personeel en Organisatie mr. Marcel Houtkamp (wnd.)
Facilitaire Zaken Marcia Hoogeland (wnd.)