Managementteam

Het managementteam (MT) bestaat uit de secretaris en 7 directeuren en staat onder het voorzitterschap van de secretaris. Het MT is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de ambtelijke organisatie en het onderzoek.

Onderzoeksdirecties

De Algemene Rekenkamer werkt aan een toekomstbestendige organisatie en heeft daartoe de organisatie anders ingericht, passend bij de huidige tijd. Zo verminderden we het aantal managementlagen, creëren we meer doorstroommogelijkheden voor onderzoekers op basis van inhoudelijke kennis, en hebben we flexibele inzet van onze medewerkers mogelijk gemaakt.

Onderzoeksdirecties Algemene Rekenkamer
Directeur Departement Programma
drs. Maaike Adema AZ, Financiën Programma Ontvangsten
drs. Miranda Pirkovski wnd. BZK
drs. Bas Wakkerman RA MGA
drs. Mark Smolenaars BZ, BHOS,  JenV, Defensie
drs. Willemijn van Helden OCW, SZW, VWS Programma Premiesectoren zorg en sociale zekerheid
mr. drs. Joost van Hofwegen EZK, IenW, LNV Programma Energietransitie

Stafdirectie

Directeur: drs. Annemarie Jansen

Stafdirectie Algemene Rekenkamer
Groep Manager
Bestuur, Communicatie en Internationaal drs. Arjen Konijnenberg
Informatievoorziening en Organisatie drs. Nicole van Weringh
Mensen, Middelen en Ondersteuning drs. Eelke Pol