Joost van Hofwegen

Joost (mr. drs. J.F.A.) van Hofwegen is onderzoeksdirecteur bij de Algemene Rekenkamer. 

Joost van Hofwegen

Joost van Hofwegen is verantwoordelijk voor onderzoek op het terrein van infrastructuur en waterstaat (Ministerie van IenW), economische zaken en klimaat (Ministerie van EZK) en landbouw, natuur en voedselkwaliteit (Ministerie van LNV). Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het programma Toekomstbestendige overheidsfinanciën.

Nevenfuncties

  • Voorzitter/penningmeester van de stichting DAC: een stichting die middelen beschikbaar stelt voor de gezondheidszorg en onderwijs in Kameroen.
  • Voorganger van kerkdiensten in verpleegtehuis ‘De Vijverhof’ te Harmelen.
  • Begeleider van kerkdiensten als organist/pianist in de parochie Montfoort/Linschoten.