College

Het college van de Algemene Rekenkamer bestaat momenteel uit Ewout Irrgang (waarnemend president) en Barbara Joziasse. Collegeleden worden voor het leven benoemd. Het college gaat uit van het principe van collegiaal bestuur. Dat betekent dat het college als geheel alle besluiten neemt. . Dat neemt niet weg dat elk collegelid rapporteur is voor een deel van de onderzoeken van de Algemene Rekenkamer. De waarnemend president houdt daarnaast toezicht op de organisatie.