College

Het college van de Algemene Rekenkamer bestaat momenteel uit Arno Visser (president), Ewout Irrgang en Barbara Joziasse. Collegeleden worden voor het leven benoemd. Het college gaat uit van het principe van collegiaal bestuur. Dat betekent dat in principe alle besluiten worden genomen door het college als geheel. Dat neemt niet weg dat elk van de collegeleden rapporteur is voor een deel van de onderzoeken van de Algemene Rekenkamer. De president houdt daarnaast toezicht op de organisatie.