Verschoning collegeleden

De Algemene Rekenkamer is een Hoog College van Staat. We zijn een onafhankelijk instituut en dus geen onderdeel van de regering of het parlement. Wij hebben wettelijke bevoegdheden om ons werk te doen. De taken, bevoegdheden en rechtspositie van de Algemene Rekenkamer zijn vastgelegd in de Grondwet en in de Comptabiliteitswet 2016.  Een bijzondere bepaling, bedoeld om de onafhankelijkheid van het college en de secretaris te waarborgen, betreft de verschoningsplicht. 

De Comptabiliteitswet 2016 schrijft in artikel 7.10 voor dat de leden van het college en de secretaris van de Algemene Rekenkamer ‘niet aanwezig mogen zijn bij beraadslagingen en het nemen van beslissingen over enige zaak, die hen, hun echtgenoten, hun geregistreerde partners, degenen met wie zij duurzaam samenleven of hun naastbestaanden tot in de derde graad van bloedverwantschap of aanverwantschap betreffen’. Dit wordt verschoning genoemd.

Register Verschoningsplicht Algemene Rekenkamer
Jaar Collegelid Onderzoek Reden Vervanging
2021 drs. J.M.A Kemna RE CISA IDP-C (collegelid in buitengewone dienst) Warmtefonds Vanwege betrokkenheid in een andere werkkring  Geen vervanger
2021 drs. MiF H.M.B. Joziasse (collegelid) Het collegelid Joziasse wordt verschoond gedurende het kalenderjaar bij het VO 2021 voor wat betreft BZ en BHOS Vanwege vorige betrekking Een ander collegelid
2019 drs. P.W. Doop (collegelid in buitengewone dienst) Naar een doelmatige Publieke Omroep Vanwege aanstaande nieuwe werkkring bij NPO Geen vervanger
2018 drs. A.P. Visser (President) Focus op de Nederlandse bijdrage aan de wederopbouw van Sint-Maarten Vanwege familiebanden op Sint-Maarten. M. van Twist, lid in buitengewone dienst
2018 drs. E. Irrgang (collegelid) Parlementaire correspondentie n.a.v. de publicatiereeks van 2011 – 2016 over de  verantwoording van de hulpgelden voor Haïti  Vanwege werkkring van de partner van het collegelid. Geen vervanging, betrof correspondentie met het Parlement en geen nieuw onderzoek
2017 drs. C.C.M. Vendrik (collegelid) Rapport Toezicht op Banken in Nederland Vanwege aanstaande nieuwe werkkring bij Triodos Bank. Heeft de Algemene Rekenkamer per 1/4/2017 verlaten drs. P.W. Doop, lid in buitengewone dienst
2011 drs. C.C.M. Vendrik (collegelid) Toezicht van DNB op de stabiliteit van banken Vanwege oproep te getuigen bij de parlementaire enquêtecommissie-De Wit naar het financieel stelsel in 2011 Geen vervanger