Barbara Joziasse

Barbara (drs. MiF H.M.B.) Joziasse is sinds 12 januari 2021 lid van het college van de Algemene Rekenkamer. Daarvoor was zij ambassadeur, laatstelijk in Amman, Jordanië. Eerder was zij werkzaam als ambassadeur in Muscat, Oman, en Harare, Zimbabwe.

Barbara Joziasse studeerde aan de universiteiten van Amsterdam (propedeuse Franse taal en literatuur), Leiden, Damascus en Oxford (Midden-Oostenstudies, Arabische taal- en letterkunde). Ook haalde ze een master in finance aan de universiteit Tilburg.

Haar loopbaan begon ze op het ministerie van Buitenlandse Zaken als beleidsmedewerker op het bureau Midden-Oosten. Daarna werd zij in 1997 hoofd van de economische- en handelsafdeling van de ambassade in Caïro, Egypte. Vervolgens stapte ze over naar het agentschap CBI in Rotterdam, dat tot doel heeft de importen uit ontwikkelingslanden te bevorderen. Hier werd ze hoofd en plaatsvervangend directeur. De economische rode lijn zette zich verder voort als plaatsvervangend directeur buitenlandse handel en investeringen op het Ministerie van Economische Zaken.

Tussen 2006 en 2010 was zij als nationaal coördinator belast met de opzet en aansturing van beleid dat de benoeming van Nederlanders op strategische posities bij internationale organisaties bevordert. Tijdens haar ambassadeurschappen zette zij zich tevens in voor de regionale raden en was zij voorzitter van de Raad voor de Posten, die alle posten vertegenwoordigt en de top van het ministerie gevraagd en ongevraagd adviseert.