Audit Advisory Committee

De Audit Advisory Committee adviseert de president en de secretaris-generaal over de dagelijkse leiding van de organisatie. Het advies van de Audit Advisory Committee betreft zowel het opstellen als het uitvoeren van de bedrijfsvoering. De AAC is geen toezichthoudend orgaan.

Het Audit Advisory Committee bestaat uit:

  • mr. F.J. (Frederieke) Leeflang is voorzitter per 1 januari 2018 en┬álid sinds 1 februari 2016. Zij is Managing Partner van Deloitte Legal en voorzitter van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Daarnaast bekleedt zij diverse toezicht- en bestuursfuncties.

  • drs. Ph.F.M. (Philippe) Raets is lid sinds 1 januari 2017. Hij is voorzitter van het College van Bestuur van Zadkine en lid van een raad van toezicht.

  • H. (Hans) van Geloven MA RC is lid sinds 1 januari 2018. Hij is Chief Financial Officer van VTTI B.V.