Audit Advisory Committee

Het Audit Advisory Committee adviseert de president en secretaris:

  • bij het toezicht op de werkzaamheden van de Algemene Rekenkamer;
  • bij de dagelijkse leiding van de ambtelijke organisatie.

In de adviezen richt het Audit Advisory Committee zich op de wijze waarop de bedrijfsvoering is ingericht en hoe deze vervolgens wordt uitgevoerd.

Het Audit Advisory Committee bestaat uit:

  • mr. F.J. (Frederieke) Leeflang is voorzitter per 1 januari 2018 en lid sinds 1 februari 2016. Zij is advocaat bij advocaten- en notarissenkantoor Boekel en bekleedt diverse toezicht- en bestuursfuncties.
  • drs. Ph.F.M. (Philippe) Raets is lid sinds 1 januari 2017. Hij is voorzitter van het College van Bestuur van Zadkine en lid van een raad van toezicht.
  • H. (Hans) van Geloven RC is lid sinds 1 januari 2018. Hij is Operating Partner van VE Partners Private Equity.