Video: De Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer controleert al tweehonderd jaar de inkomsten en de uitgaven van het Rijk. De hoofdvraag: besteedt de rijksoverheid publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig? Deze video laat zien hoe de Rekenkamer dat doet.

De Algemene Rekenkamer controleert al tweehonderd jaar de inkomsten en de uitgaven van het Rijk. De hoofdvraag? Besteedt de rijksoverheid publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig?

Op basis van gedegen onderzoek en feiten geven wij een onafhankelijk oordeel.
We ordenen, en creëren overzicht. Wat gaat er goed? Wat gaat mis? En hoe kan het beter.

Want publiek geld vraagt om publieke verantwoording. Over een grote diversiteit aan onderwerpen brengen we de effecten van politieke keuzes in kaart. Die verantwoording draagt bij aan vertrouwen in de democratie.

Daarom onderzoeken wij thema’s met een groot financieel en maatschappelijk belang. Daarbij vormt het perspectief van burgers en bedrijven zowel vertrek- als eindpunt.

Wij volgen maatschappelijke- en technologische innovaties op de voet. En ontwikkelen nieuwe normen voor de wereld van informatiebeheer, privacy en algoritmen. 

Voortdurend professionaliseren wij onze werkwijzen en communicatie. Tussen de overvloed aan data en alternatieve feiten zijn wij onafhankelijk en betrouwbaar. We oordelen fair. Zo brengen wij publiek geld in beeld.